Vil du redusere ditt lager med 10%?

Her er 8 tips til hvordan du raskt kan redusere ditt lager

 

Har du en ubehagelig følelse av at lageret har kommet litt ut av kontroll?Går omløpshastigheten ned? Begynner lageret rett og slett å bli så fullt at det går ut over produktiviteten? Minsker deres handlingsrom og til og med hindrer videre vekst?

Fortvil ikke, her har du noen enkle tips på hvordan du skal senke ditt lager – uten at det samtidig går ut over din leveringsevne.

1 Kjøp senere – ikke mindre

Alle kan få lavere lager helt uten videre ved rett og slett å kjøpe mindre kvanta og hyppigere. En tilsynelatende no-brainer. Men skal du samtidig beholde fortjeneste og tilgjengelighet, er svaret faktisk et helt annet: Da skal du ikke kjøpe mindre men senere. Dette krever at du har kontroll på de ulike parameterne i din logistikk. Har du det, er faktisk første bud å ha is i magen og vente med ditt neste kjøp – helt til nøyaktig det tidspunktet du må kjøpe for å beholde din servicegrad. Men det er så mye mer du kan gjøre, så bare les videre!

2 Kalkuler mer korrekte prognoser

Det er ikke til å komme forbi – all god logistikk starter med presise prognoser. Og for å lage gode prognoser, trenger du et godt underlag. Pass på at du beregner tapt salg når du er tom og at du renser ut ekstraordinært salg når du for eksempel kjører kampanjer eller leverer til prosjekter. Dermed får du et riktigere underlag å kalkulere dine prognoser på.

I sin enkleste form må du nå klassifisere dine varer slik at du har et begrep om hvilke som selger jevnt, ujevnt, har sesong osv., slik at du kan benytte prognosemodeller som passer til varenes oppførsel. Og sesongvarer må naturligvis få tilegnet sesongkurver som gir en indikasjon om fremtidig sesongvariasjon.

Når du mestrer dette, kan du lett hente ut 3-5% lagerreduksjoner – og for enkelte varer 8-10%.

3 Fjern bufferen du legger på i ekstra ledetid

Dine innkjøpere er bare mennesker. Og når vi får kjeft for å gå tom på lager, hva gjør vi typisk da? – vi legger på litt ekstra ledetid – «for å være på den sikre siden». Hvis du sjekker dette litt nærmere, vil du raskt oppdage at det kan ligge bufre på ledetid på både 10 og 20%. Hvis en leverandør har 180 dager ledetid, betyr dette 18-36 dagers ekstra lager. Bare på denne leverandøren.

Nå kan det være slik at leverandøren kan ha hatt leveringsproblemer med noen av varene dere har bestilt tidligere, men det jo ikke nødvendig å la alle varene få en slik buffer hvis bare noen få trenger det. Dessuten er det smartere måter å gjøre dette på enn bare å basere seg på antakelser eller følelser. Det vi trenger er en ledetidsprognose og utregning av ledetidsvariasjon og så bruke dette ned på varenivå når vi kalkulerer sikkerhetslager. Det fine er: Tar du en gjennomgang av dette blant dine innkjøpere/planleggere vil du ofte kunne hente ut ytterligere 3-5% lagerreduksjon.

4 Differensier dine servicegradmål!

For høye servicegradmål binder unødvendig mye lager – og kundene dine vil sannsynligvis ikke betale for det heller. Og hvis du setter for høye servicegradmål på varer som selger veldig ujevnt, trenger du ofte veldig høye sikkerhetslagre. Og da er jo spørsmålet igjen om kundene er villige til å betale for det og om du har råd til alt lageret du da trenger.

Hvis du ikke har et servicegradmål, er dette tidspunktet hvor du bør overveie å få det. Og når du først setter et servicegradmål, er hemmeligheten differensiering. Differensiering betyr at du anerkjenner at noen av varene er viktigere for deg og/eller dine kunder enn andre. Dermed kan det være lurt å tenke ABC-klassifisering. Og hvis du ønsker å kombinere flere begreper samtidig, kan du gjøre en såkalt ABC/XYZ-klassifisering. Hvis du vil gjøre dette enda mer elegant, skal du la avanserte algoritmer beregne det optimale servicegradmålet for deg. Da kan vår løsning gjøre det for deg.

De viderekomne arbeider ikke bare med å sette riktige servicegradmål, men også med hvordan de kan påvirke de faktorene som bygger sikkerhetslager. Her ligger det ofte en riktig «kiste full av dukater» og venter på deg. Gjør du dette riktig, kan du både øke servicegradmålet og senke lageret! Og sørge for at din fortjeneste øker radikalt!

Her kan du også senke lageret ditt med 4-5%

Lurer du på hvordan du skal gjøre dette? Ta kontakt, så forklarer vi.

5 Beregn riktig sikkerhetslager

Er du en av dem som opererer med en min-/max-verdi som utgangspunkt for dine bestillinger? For noen varer kan min/max fungere, men for mange varer – særlig de som omsetter en del og betyr mye for deg og dine kunder, kan dette være risikabelt, da du for disse varene er avhengig av at særlig din minimumsverdi fanger opp svingninger i etterspørselen og ikke minst sesong- og etterspørselsvariasjoner. Dette krever nitidig vedlikehold, og ofte svikter dette. Det betyr at du i forkant av en sesong kan ligge med for lite på lager, men også at du etter sesongen risikerer å ligge med alt for mye på lager.

Det er en mengde ting utover etterspørsel som egentlig bør påvirke ditt sikkerhetslager – som for eksempel servicegradmålet og hvor pålitelige dine leverandører er.

Nøkkelen er i alle fall å ha et sikkerhetslager som, til enhver tid, er akkurat stort nok til å sikre deg det servicegradmålet du ønsker å oppnå. Her har du igjen muligheten til å hente 2-3% reduksjon av ditt lager.

6 Bestill varer akkurat når det er behov for det

Du vil bli overrasket over hvor mange av dine innkjøpere som bestiller varer til faste tidspunkter. Bestillinger på faste tidspunkter betyr at du bygger opp unødige omløpslagre. Få dine innkjøpere til å bestille akkurat når det er behov for å bestille i stedet – altså når en leverandør er moden for bestilling.Ved å bestille akkurat på dette tidspunktet, vil du oppnå det servicegradmålet du har bestemt. Og du vil samtidig unngå unødvendige omløpslagre ved at du bestiller for tidlig.

Bestilling på faste dager skaper overlager

7 Sjekk MOQ og MULT

Dette var litt kryptisk, så la meg forklare: MOQ er en forkortelse som ofte benyttes om minimum ordrekvantiteter. Dette er ofte det samme som din min-verdi, se omtalen ovenfor, og kan være noe din leverandør har bestemt. Men det kan også være at innkjøperen har definert dette og at leverandøren aldri har krevd det.

MULT eller Multippel betyr at du typisk ikke kjøper inn en og en vare, men at de kommer i pakninger, for eksempel esker, kartonger, pallelag, paller, dusin, osv.

Tenk deg at multippelen for eksempel er 50. Og ditt minimum er 100. Hvis ditt nettobehov er 7, vil du likevel måtte bestille 100 – altså bestiller du 93 flere enn du trenger. Resultatet er sannsynligvis at du kommer til å hoppe over denne varen på flere av dine fremtidige bestillinger fordi du nå ligger med et helt unødvendig høyt omløpslager som holder i lang tid fremover.

Hva nå hvis behovet ditt er 110? Vel, nå stemmer jo dette litt bedre med minimumsrestriksjonen, men du blir likevel nødt til å bestille en ekstra multippel på 50 stk,  – altså kjøper du 40 ekstra som du antakeligvis ikke trenger. Hva hvis du i stedet kunne kjøpe i esker a 10 og 10 istedet for en kartong på 50?

Ta en sveip med dine innkjøpere og sjekk dette. Du vil bli overrasket over hvor mange verdier som kan senkes her – og dermed senke ditt lager. Og selv om leverandøren har satt verdiene, var det kanskje ikke så bevisst og nødvendig. Det er overraskende mange leverandører som er med på notene, bare du tar initiativet!

Her kan det ligge kjempegevinster begravet! – Vi har hjulpet til med å identifisere svært store potensialer her – ofte langt over 10% av lagerbindingen! Ta kontakt, så skal vi fortelle deg om hvordan vi gikk frem.

8 Bygger du ordren til riktig lastbærer?

Når du kjøper fra en leverandør, er det ofte behov for å fylle biler og containere eller å nå en minimum vekt- eller beløpsgrense for å få varene fraktfritt levert.

Det er ikke sjelden slik at din logistikkavdeling eller kjørekontor har egne budsjetter for transport. Og da er det viktig å få så store frakter som mulig slik at de årlige fraktkostnadene går ned. Og sunn fornuft tilsier jo også at vi ikke skal frakte luft, tross alt?

Men her ligger det en hund begravd! En ting er at fraktkostnadene på denne måten går ned, men hva blir resultatet for totalkostnadene hvis du samtidig må betale for overlager, ekstra lagerkostnader, ukuransrisiko og annet?

Nøkkelen ligger i å se dette under ett istedet for hver for seg. Paradoksalt nok kan det faktisk lønne seg å bruke mer penger på transport for at totalkostnaden skal gå ned. Når man gjør dette, er det ofte svært store gevinster å hente også på lagerreduksjoner!

Som nevnt innledningsivs: Alle kan få lavere lager ved simpelthen å bestille mindre og hyppigere. All logistikk handler imidlertid om tradeoffs: Hvis du vil ha mer av noe, vil du antakelig måtte forsake noe annet. Så en ensidig fokus på kapitalreduksjon ved økning av omløpshastighet er ikke bare risikabelt, du kan faktisk tape penger på det. Det er det som gjør dette så spennende! Ved å tenke smart og bruke tilgjengelig vitenskap og optimeringsteknologi, kan du komme ovenpå og både frigi kapital bundet i lager, beholde din tilgjengelighet og fornøyde kunder – og ikke minst øke din konkurransekraft og handlefrihet og understøtte videre vekst.

Fikk du lyst til å lære mer? Og kanskje se på hvilke potensialer du kan bidra til å utløse i din bedrift? Kontakt oss for en lønnsom prat.

Sverre Rosmo

Sverre Rosmo

Sverre har jobbet med forsyningskjeder, transport og innkjøp i over 20 år. De siste 10 årene har Sverre jobbet som prosjektleder, konsulent og i salgsrettet virksomhet hovedsaklig mot nordiske grossister, distributører og detaljister. Sverre brenner for logistikkfaget og ikke minst innkjøps- og lagerstyring. Han har i lengre tid vært engasjert som foredragsholder på Handelshøyskolen BI og Logistikkhøyskolen. Han har tidligere publisert fagartikler. Sverre er i dag medlem i styret i LOGMA.

Legg igjen en kommentar

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Ved å melde deg på nyhetsbrevet vårt, godtar du at vi lagrer e-postadressen din.

Gjør innsikt om til handling

La oss snakke om hvordan vi kan skape effektive innkjøp og vareforsyning som synes på bunnlinjen for din bedrift!
Rull til toppen