tjenester

 • Hvor effektiv er din forsyningsprosess i forhold til andre i din bransje?
 • Hvilke grep kan gjøres for å utnytte potensialene i din forsyningskjede?
 • Hvor effektivt jobber dine innkjøpere?

Hos de fleste selskaper brukes det betydelige ressurser på å planlegge, utføre og følge opp innkjøps- og vareforsyningsbeslutninger. Samtidig kan det være en oppfatning at man har betydelige uforløste potensialer knyttet til faktorer som leveringsevne, kapitalbinding og økonomiske innkjøp, og at disse potensialene vanskelig lar seg realisere med basis i tilgjengelig ERP-funksjonalitet.

Gjennomføringen av forprosjektene hos Inventory Investment starter med en overordnet kartlegging av virksomhetens forretningsprosesser. Forprosjektene våre suppleres også av analyser med simulering av lønnsomhetspotensialer og leveringsevne. Et forprosjekt kan sees på som et frittstående «helsesjekk» av virksomhetens innkjøps- og vareforsyningseffektivitet og vil kunne bidra til å gi et tilstrekkelig beslutningsunderlag for en eventuell implementering av et fremtidig optimeringssystem for de nevnte områdene.

Ta gjerne kontakt for å komme i gang med et forprosjekt. Det er helt uforpliktende!

systemimplementering

 • Planlegging: Inventory Investment utarbeider og presenterer et utkast til plan basert på de forutsetningene som er kjent for prosjektet. Gjennom diskusjoner med prosjekteier, prosjekt- og til slutt styringsgruppen, legges så plan og budsjett for det totale prosjektet.
 • Teknisk installasjon: Omfatter alle aktiviteter fra installasjon, grensesnitt, lasting, validering, dokumentering og overlevering av system til systemeier.
 • Funksjonell kartlegging omfatter kartlegging av forretningsprosesser, analyse, definering av evt gap og beslutning om hvordan hver enkelt prosess skal styres i systemet.
 • Endringsledelse: Kunden ivaretar organisasjonsutvikling/ endringsledelse som del av prosjektet. Om ønskelig kan Inventory Investment gi innspill og råd til fokusområder og aktiviteter.
 • Initiering/utrulling: En og en leverandør med tilhørende varer klargjøres i SCP – Supply Chain Planning og kjøpes deretter inn etter plan eller ved behov ved ordre automatisk generert av SCP. Inventory Investment er med på igangsettingen av systemet sammen med kunden og bistår underveis i utrullingen.
 • Resultatforbedring: Inventory Investment benytter en dokumentert metode, dokumentasjon og prosedyrer som retter seg mot å sette kunden i stand til å fortsette å jakte på forbedringer og resultater på egenhånd når prosjektet er over. Dette ledsages av en innføring i rapport- og analysemuligheter i SCA – Supply Chain Analytics. Den videre oppfølgingen av kunden følger Inventory Investment sin Lifeline-metodikk for resultatforbedring.

Opplæring i teori og praksis

Opplæring av brukere og administratorer på våre systemer Supply Chain Planning – SCP og Supply Chain Analytics – SCA er en integrert og viktig del av det å skape effektive innkjøps- og forsyningskjeder hos våre kunder. For å sikre et riktig kompetansenivå følger vi en velprøvet modell for opplæring og sertifisering av brukere, superbrukere og deres ledere.
Opplæringsmodell

Opplæringen starter som en del av et implementeringsprosjekt og fortsetter som en del av vårt livslange LifeLine™-konsept. Målsettingen er å sørge for at innkjøpere til enhver tid er best mulig forberedt til å kunne takle operasjonelle, taktiske og strategiske utfordringer i sin søken etter å skape en så effektiv forsyningskjede som mulig for sin virksomhet. Kursene vi holder for våre kunder gir ikke bare innsikt i bruken av systemene, men gir også innsikt i teorien som ligger bak, og hvorfor systemet optimaliserer på den måten den gjør.

Vi vet at god forståelse og riktig bruk av våre løsninger skaper positive resultater på bunnlinjen hos våre kunder, samtidig som innkjøper-rollen blir langt mer interessant.

Dine innkjøpere er våre helter. La oss sørge for at de får opplæringen og verktøyene de trenger for virkelig å bli det!

Oppfølging og forbedringsprogrammer

Inventory Investment benytter en dokumentert metode, dokumentasjon og prosedyrer som retter seg mot å sette deg som kunde i stand til å fortsette jakten på forbedringer og resultater på egenhånd når prosjektet er over. Den videre oppfølgingen av kunden følger Inventory Investment sin Lifeline™-metodikk for resultatforbedring.
Oppfølging og forbedringsprogrammer

Etter at prosjektet er ferdig, fortsetter Inventory Investment å overvåke bruken og resultatene man oppnår i systemet i tråd med hva kunden tillater. Vi varsler da uoppfordret om avvik fra rutiner eller sviktende resultater. Vi varsler også om fremtidige utordringer og fallgruver som f.eks. kinesisk nyttår eller at en vare mangler sesongprofil.

Som en del av Lifeline™-metodikken møtes partene til jevnlige samarbeidsmøter. Her avtales videre hvilke fokus forbedringsprogrammet skal ha. Her er noen eksempler på hva vi hjelper våre kunder med:

 • Systemanalyse basert på de 7-innkjøpstrinn
 • Forbedringsprosjekter for servicegrad og lager
 • Sortimentsanalyse
 • Revisjon og anbefalinger
 • Tiltaksoppfølging og resultatforbedring

Supply Chain Analytics

Med Supply Chain Analytics har våre kunder tilgang til data både fra sitt innkjøpssystem og fra sitt ERP-system eller fra andre kilder i sanntid. Systemet er skreddersydd for de analysebehov man typisk finner hos innkjøpere, innkjøps- og logistikksjefer og hos toppledelsen. Supply Chain Analytics inneholder dessuten en mengde muligheter innen blant annet sortimentsanalyser, lønnsomhetsanalyser og lageranalyser. Supply Chain Analytics leveres ferdig med et stort antall rapporter som automatisk speiler din organisasjon og struktur. Det finnes det et rikt utvalg dashboards og spesialrapporter som ligger klare til bruk. Systemet har en svært lav brukerterskel og som bruker er du i gang med verdifulle analyser allerede fra dag én. Er du bruker av SCP – Supply Chain Planning, har du SCA – Supply Chain Analytics som en integrert del av vår installasjon.

For de tyngre analyse- og benchmarkoppgavene, bistår våre kompetente konsulenter med inngående kjennskap og erfaring for å hente frem de gode analysene som danner grunnlag for å bringe din virksomhet fremover.
Analyse - Diagrammer

Effektiv kategoristyring

Vi hjelper ditt firma gjennom denne prosessen å få på plass en velfungerende kategoristyringsrutine.

 • Hvilke kategorier har vi, hvilke varer ligger i kategorien? Er strukturen riktig?
 • Kategoriens rolle (trafikkbygger, profittgenerator, kommende stjerne, osv)
 • Analyse av kategoriene med hjelp av vårt analyseverktøy – Supply Chain Analytics – SCA.
 • Vi analyserer oss frem til varenes netto bidrag. Vi får med kostnader du vanligvis ikke regner på.
 • Du vil se at enkelte kategorier eller varer papiret er lønnsomme, mens de i virkeligheten ikke behøver å være det.
 • Enkelte varer/varegrupper kan være rene tapsbombene når vi får totalbildet opp.
 • Hvilke kategori/varer skal beholdes og hvilke skal vekk? – hvilke strategier skal vi benytte? – hva er det vi ønsker å oppnå med kategorien? – hvilken taktikk skal vi ha?
 • Kommunisere og forankre plan i organisasjonen. Vi lager egne skreddersydde dashboards til de som skal utøve daglige beslutninger.
 • Du får en klar og tydelig plan som beskriver hvilke kategorier som skal gjennomgås og få ny strategi og tilhørende planer.
 • Vi lager en plan for kontinuerlig gjennomgang og evaluering i en årlig prosess – ditt selskaps årshjul for kategoristyring.
Kategoristyring

Vil du jobbe smartere med innkjøp og vareforsyning?

Bestill en produktdemo i dag!

Rull til toppen