VMI

VMI - Vendor Managed Inventory: Vill du styra varuförsörjningen av dina artiklar till dina kunders lager och butiker?


Med
Supply Chain Planning kan du effektiv öka värdet på ditt utbud av tjänster samtidigt som du ger ditt företag en ny och en ny förbättrad kontroll över din distribution och din leveranskapacitet. I samspel med Supply Chain Analytics kan du på ett mycket effektiv sätt skaffa dig själv och dina kunder en insikt och kontroll av de viktigast e sidorna av den gemensamma logistiken.

Eftersom våra lösningar är SaaS- och browserbaserade, kan lösningen byggas ut och göras tillgängligt för både dig och dina kunder i exakt den takt och i den omfattningen som passar verksamheten.


CPFR - Collaboration: Collaborate Planning, Forecasting & Replenishment understöds helt och fullt av våra lösningar. Här kan du involvera dina leverantörer i delar eller hela varuförsörjningsprocessen. Återigen eftersom våra lösningar er SaaS- och browserbaserade, kan du själv mycket detaljerat sätt styra i vilken grad du önskar att involvera dina leverantörer, vilket ansvar skall de få och vilken information de skall få se. Du kan dela informationen via ditt intranät, externt, via interaktiva rapporter via e-post eller till och med via iGoogle. Möjligheterna är nästan obegränsade.