Inköp

Supply Chain Planning är vår inköps - och varuförsörjningslösning. Supply Chain Planning kompletterar ditt affärssystem, där dess normala funktioner inte räcker till. Affärssysteme har generellt sin styrka i bredd av funktionalitet, men saknar djup och den kapacitet som måste finnas för att dina inköpare och planerare skall lyckas med att skapa en optimal och lönsam logistik för din verksamhet.

Supply Chain Planning är baserat på världens kanske mest utbreda metodik för expertsystem inom inköp; nämligen de 7 inköpsstegen. Med denna enkla men mycket kraftfulla metodik i botten, får dina inköpare tillgång till banbrytande algoritmer och optimeringsprocesser som ger er möjlighet till att nå fantastiska resultat vad det gäller företagets inköp och totalekonomi.

Även om Supply Chain Planning är mycket sofistikerat och rikt på funktioner, så medför användandet av de 7 inköpsstegen möjligheten att presentera en intuitivt mycket lättförstålig inköpsprocess, där inköparen steg for steg guidas till rätt beslut och där systemet själv håller reda på - och justerar prognosmodeller och formler.

Blue Ridge Solutions har med Supply Chain Planning blivit erkända som en ledare i Gartner Groups Magic Quadrant for Supply Chain Planning Systemer.