Analys

Med Supply Chain Analytics har du tillgång till data från ditt inköpssystem, från ditt ERP-system eller från andra källor i realtid. Systemet är skräddarsytt för de typiska analysbehoven, som inköpare, inköps- och logistikchefer samt högsta ledningen, har.

Supply Chain Analytics innehåller dessutom en mängd möjligheter inom bland annat sortimentsanalyser, lönsamhetsanalyser och lageranalyser.

Supply Chain Analytics leveras färdigt med ett stort antal rapporter som automatisk speglar din organisation och struktur.

Förutom att rapporter och analyser är strukturerade efter de 7 inköpsstegen, finns ett stort urval dashboards och specialrapporter som ligger klara för användning.

Supply Chain Analytics har en mycket låg "användartröskel"; som användare är du i gång med värdefulla analyser redan på dag ett!

Du kan enkelt skapa nya rapporter i en mängd olika varianter, bokstavligen på ett par sekunder.

Âr du användare av Supply Chain Planning, har du Supply Chain Analytics som en integrerad del av vår installation.