Sortiment

Sammansättningen (bredd och djup) i sortiment - och inte minst vilka varor som skall finnas på vilka platser - har alltid varit en grundläggande problemställning för våra kunder.

SKU Rationalization analyserar efterfrågan och de reella kostnaderna som är knutna till tillgängligheten av produkter för att avgöra vilken sammansättning av varor som är den mest lönsamma över alla företagets försäljningsställen. Denna strategiska SaaS-lösning kommer att definiera den optimala mixen av varor per försäljningsställen i ditt nättverk.

SKU Rationalization avgör lönsamheten knutna till olika roller och strategier som skall vägas mot t.ex. komplettering från andra försäljningsställen mot en möjlig förlorad försäljning. Därefter kommer Sku Rationalization löpande ta fram förslag på in- och utfasnings strategier för det enskilda försäljningsstället.

Är sortimentsanalys och -styrning verkligen så lönsamt?

Ja, det är det faktiskt. Att införa en professionell sortimentsstyrning har gång efter annan visat sig leverera solida och långvariga resultat i form av reducerade lagerhållningskostnader, fraktkostnader, svinn och förlorad försäljning. Med en professionell sortimentsstyrning kan du skapa dramatiska förbättringar i försäljning, omsättningshatighet och marginaler.

Här är ett exempel: Fortune 500-företaget Henry Schein, Inc nådde på 6 månader följande resultat:
  • Reducerade lager- och fraktkostnader med mer än 3,1 milj. USD.
  • Ökad försäljning med 14 %
  • Ökad kundservicegrad med 0,6 %
  • Tog bort mer än 9500 olönsamma lågfrekventa artiklar
  • Returnerade överlager värt mer en 3 milj. USD
  • Avskrivningar på utgånget lager värt mer än 1,4 milj. USD