Integrerad varuförsörjning

Har du en sammansatt logistikstruktur där varan skall genom flera led innan den når din kund? Ko mmer dina varor från leverantör via centrallager och därefter via regionalt lager för att slutligen nå en av dina butiker?

En klassisk problemställning; på regionlagret vet man inte när butiken beställer varor och på centrallagret vet man inte heller, när och hur mycket som skall beställas av de regionala lagrena. Och inte blir det bättre av att dina varor kan skickas på flera alternativa rutter för att slutligen hamna hos din kund.

I den här typen av uppsättningar bygger man ofta upp onödiga säkerhetslager för att täcka upp för osäkerheten i den
kommande efterfrågan i varuförsörjningskedjan och likväl är det svårt att undvika slut i lager situationer.

Många har genom åren försökt att lösa detta svåra problem. I Supply Chain Planning är det löst på en elegant sätt rent systemmässig och inte minst för användaren.

Om har du har en "sammansatt monterings - situation", eller ett integrerat distributionsnätverk eller om ni är en retailer med flera nivåer av flera olika lager/butiker så ger Supply Chain Planning möjligheter att hantera detta på ett integrerat och automatiserat sätt för ditt företag.