Fraktoptimering

Transportkostnader är ofta en dominerande del av våra nordiska kunders logistik.

I de flesta företag sker fraktoptimering som en egen aktivitet efter att inköp har beräknat sina order. Frakt som nyckelfaktor är därmed inte med i den totala optimeringen och man kan därmed inte vara säker på om man minimerar den totala logistik kostnaden.

Supply Chain Plannings Freight Optimization löser detta problem. Genom att inkludera dina fraktmatriser/-
g
 ränser i beräkningen av den perfekta inköpsordern, kan du både vara säker på att du väljer den mest kostnadsoptimala strategin och dessutom ha möjligheten till en förnyad värdering varje gång du lägger en order.

Clarity Freight Optimization optimerar inte bara löpande frakter som en del av den totala kostnadsbilden, den jämför också den kalkylerade fraktbudgeten på varje enskild order, för varje enskild leverantör/lager, med den verkliga kostnaden som uppkommit. Detta ger möjligheter att följa upp om leverantörer har fakturerat för mycket eller tagit ut felaktiga avgifter för restorder som uppstått vid ej kompletta leveranser.

Clarity Freight Optimization och Clarity Replenish är totalintegrerat, det betyder att hela denna komplexa process blir löst på ett elegant och lättbegripligt sätt samt att användaren ser helheten.