Medarbetare

"The Blue Ridge Family":

Inventory Investment är en del av the "Blue Ridge Family". Genom vår globala partner har vi tillgång till högkvalificerad personal som täcker hela världen. Her kan du stifta bekantskap med de viktigaste personerna i vår globala organisation.

 Sverre Charles Rosmo
Partner, daglig leder

Sverre har arbetat med varuförsörjning, transporter och upphandling i över 20 år. De senaste 10 åren har Sverre arbetat som projektledare, konsult och med försäljning främst mot skandinaviska grossister, distributörer och återförsäljare. Sverre brinner för logistik området och framför allt inköp och lagerhantering. Han har länge varit engagerad som föreläsare på BI Norwegian School of Logistics. Han har även publicerat ett antal artiklar om ämnet. Sverre är i dag medlem i styrelsen för LOGMA.
 Jon Terje Stubberud
Partner, teknisk sjef

Jon Terje har 20 års erfarenhet implementering och uppföljning av installationer av system hos nordiska och europeiska logistikföretag. De senaste 10 åren har Jon Terje arbetat speciellt med världsledande speciallösningar som är knutet till inköp och varuförsörjning där han varit ansvarig för den tekniska sidan av projekten. För att implementera speciallösningar krävs det ofta en djup kunskap om plattformar och tekniker från AS/400 och RPG till Java, Microsoft och tjänsteorienterade arkitekturer (SOA). Med Jon Terje erfarenhetsbas är vi mycket flexibla vad det gäller plattform och tekniska arkitekturen.
Kirsten Olsson
Associerad partner

 Kirsten har många års erfarenhet av försäljning och marknadsföring. Hon har också under de senaste 18 åren arbetat som inköpschef och har också varit en användare av vår metodik - dom 7 indköpsstegen.

Kirsten är en mycket van användare av flera affärssystem och har en bred erfarenhet från ett antal relaterade metoder inom logistikområdet också.

Utöver sin fördjupade kunskaper i byggmaterialsektorn, har hon även omfattande erfarenhet från detaljhandeln.

Kirstens omfattande logistikerfarenhet i kombination med hennes expertis på vår metodik gör att Kirsten har särskilt goda förutsättningar för att hjälpa våra kunder att få rätt design på lösningar och projekt.
Sissel Borgerud Falk
Senior rådgivare

 Sissel har en bakgrund från en rad handelsverksamheter, både inom distribution och retail. Hon har också startat och drivit egen butik. Sissel har jobbat både på logistiksidan med inköp, varuförsörjning, logistikplanering och på marknadssidan med ett brett spektra av teman inem kategoristyrning.

Sissel har dessutom erfarenhet att arbeta med leverantörsruppföljning och förhandlingar samt varitt engagerad i förbättringsprojekt knutna till ERP-system, projektledning och en rad analys- och förädlingsprojekt

Sissel kommer att leda våra implementeringsprojekt coh hjälpa våra kunder med analys och vidareutveckling av deras afförsprocessser så att de kan dra ännu större nytta av våra system. Sissel har bott och arbetat i Sverige vilket gör att hon både talar och skriver svenska och således kommer vara en resurs för vår svenska marknad.

 Finn Meckelborg
Partner, administrasjonssjef
Finn har en bakgrund som lärare. Från läraryrket, tog han steget in i IT-branschen där han särskilt under de senaste 10 åren arbetat som projektledare och konsult. Men det är främst rollen som utbildare som gör Finn mest känd. Hans djupa kunskap om våra kunder och lösningar i kombination med en professionell syn på utbildning och pedagogik har gjort honom till den mest populära utbildaren hos våra kunder. Förutom att vara starkt efterfrågad hos våra kunder i de nordiska länderna har också rest fram och tillbaka till länder som Holland, England, Sydafrika, Belgien och Finland och Ryssland.
Geir Henning Garstad
Partner, konsulentsjef


 Geir Henning har ett antal år arbetat med komplexa frågor som rör upphandling, supply chain management och sortimentsstyrning hos stora och inflytelserika aktörer på den norska privatmarknaden. Han har även mycket stor erfarenhet att genomföra stora systemutvecklings- och implementeringsprojekt där han har haft nyckelpositioner såsom central projektledare och projektledaransvarig. Förutom detta har han varit tongivande i ett antal forsknings- och analys uppdrag. Detta har gett honom en bred erfarenhetsbas vad det gäller grossisters och detaljisters affärsprocesser med tillhörande affärs- och beslutsstödssystem. Geir Henning leder våra implementeringsprojekt och han hjälper klienter med analyser och utveckling av sina affärsprocesser så att de hela tiden får allt mer nytta av våra system.

 Robert Holst
IT-konsult och supportansvarig

Robert har en bred erfarenhet inom systemutveckling och programmering på vår SQL/Windows/ASP.NET-plattform. Han har dessutom lång erfarenhet från kundsupport, både externt och internt. Robert jobbar med teknisk implentering, drift och support till våra kunder på Clarity Replenish samt Lifeline Visibility

Magnus Lundberg

Applikasjons- og supportkonsulentMagnus jobbar med support till våra kunder på SCP Clarity och SCA Visibility.

Magnus har bred kompetans inom systemutveckling och programmering på SQL/Windows/ASP.NET-plattform.

Magnus har lång erfarenhet som utvecklare på Länsforsäkringar och som konsult på Creuna.

  • Telefon +47 472 75 601
  • Mail: magnus.lundberg (at) inven.no