12.12.2013:

Optimera i gang med Visibility Analytics

Optimera, Norges ledende leverandør av byggevarer, har tatt i bruk Visibility Analytics for å kunne avdekke muligheter og å hente ut gevinster knyttet til prognostisering, innkjøp og vareforsyning gjennom forsyningskjeden.

Visibility Analytics er en cloud-basert løsning som brukes av en rekke grossister og detaljister over hele verden. Vi har i lengre tid samarbeidet med Optimera på innkjøps- og vareforsyningsområdet. Etter hvert som Optimera har blitt en avansert aktør innen optimering av sin vareflyt, har også behovet for mer avansert, kraftfull og fleksibel analyse presset seg frem. Med sin høyt kompetente og sentraliserte vareforsyningsfunksjon, ser vi at Optimera har spesielt gode forutsetninger for å la Visibility Analytics hjelpe selskapet til å hente ut ytterligere gevinster i sin forsyningskjede.

«Visibility Analytics er en cloud-basert løsning hvor vi får muligheten til løpende å trekke på lærdommer som gjøres av verdensledende aktører hvor som helst i verden. Da vi valgte å prøve Visibility, ble vi imponert både av at systemet både var ferdig konfigurert og produserte relevante analyser og ledelsesoversikter på en mengde områder. Det neste var at vi med et håndgrep kunne lage nye analyser der og da», sier Geir Bærheim, innkjøpssjef med ansvar for vareforsyning inn til selskapets 9 logistikksentre og over 100 butikker.

«Etter kort tid så vi at systemet ga et vell av muligheter for nye analyser; vi oppdager og iverksetter nye muligheter nesten daglig. Et svært interessant område vi nå tar fatt i er mulighetene systemet gir for sortimentsanalyser og dermed langt mer informerte beslutninger innen kategoristyringsområdet. Men systemet gir også muligheter for løpende og interaktiv deling av informasjon med leverandører, transportører og andre interessenter. Fordi dette er en cloud-basert løsning, trenger vi faktisk ikke stille noen tekniske krav til våre samarbeidspartnere, hverken internt eller eksternt. Det er nytt og gir uante muligheter på veien videre», fremholder Bærheim.

«Konkurransen i byggevaremarkedet er knallhard. De fleste aktører sitter på mye informasjon, men det kan være en utfordring å sette sammen denne informasjonen slik at man klarer å utnytte mulighetene og dermed øke sin lønnsomhet, styrke sin kapitalflyt og forbedre sin konkurranseposisjon. Her har vi funnet et verktøy jeg forventer betydelige gevinster fra, ikke minst fordi vi klarer å koble logistikk- og vareforsyningsinformasjon med sortiments- og kategoribeslutninger», sier Asbjørn Vennebo, administrerende direktør.

Optimera AS - www.optimera.no - er Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør med 100 utsalgssteder, 1900 ansatte og nærmere 7 milliarder i omsetning. Virksomheten innbefatter Optimera Proff, Optimera Handel, Optimera Byggsystemer og kjedene Montér, Byggi og Trend. Optimera er en del av det internasjonale konsernet Saint-Gobain som har 190000 medarbeidere i 64 land og er Europas største distributør av byggevarer.30.08.2013: Vi inviterer til brukertreff torsdag 19. september

Brukertreffet er rettet mot alle som er interessert i innkjøpsfaget, enten som utøver av daglige innkjøp, eller som medarbeider i tilknyttede funksjoner. Her får brukerne en muligheten til å dele og motta opplevelser fra innkjøpshverdagen. Vi erfarer at det rundt om finnes mange felles problemstillinger og at det er et ønske om å kunne dele disse for å finne gode og varige løsninger. Brukertreffet skal være en møteplass der erfaringsoverføring er hovedfokus. Kunne du tenke deg å delta? Last mer informasjon her eller ta kontakt med oss.


27.06.2013: Stokke skal styre videre vekst med våre innkjøps- og vareforsyningsløsninger

Vi har nå inngått en avtale om å levere vår vareforsyningsløsning Clarity Replenish samt analyseverktøyet Lifeline Visibility til Stokke AS. Stokke er en global distributør av produkter til barn. Selv om selskapet leverer både barnesenger og barnevogner og en rekke andre produkter, er de kanskje best kjente for sin berømte Tripp Trapp-stol.

Stokke står foran en eksepsjonell etterspørsel og trenger derfor en løsning for å understøtte sin vekst ved å øke effektiviteten og lønnsomheten i sin forsyningskjede. «Det å opprettholde fremragende kundeservice og lønnsomhet kan bli vanskelig i en periode med intens vekst», sier Nils Laugesen, Supply Chain-direktør i Stokke. «Løsningene som Inventory Investment nå leverer gjør det mulig for oss å matche tilbud og etterspørsel på optimerte nivåer, og å øke vår lønnsomhet så vel som kundetilfredsstillelse».

Stokke ønsker også å dra nytte av at løsningene som leveres av Inventory Investment vil kunne redusere kompleksiteten i selskapets forsyningskjede. Selskapet ser også stor verdi i at sesongbasert etterspørsel som overstiger produsentenes kapasitet, samt andre unike beskrankninger i selskapets forsyningskjede, vil bli ivaretatt i løsningen. «Den unike tilnærmingen til optimert vareforsyning i løsningene fra Inventory Investment gjør at vi får presise etterspørselsprognoser, egne planer for irregulær etterspørsel og at vi tar hensyn til leverandørenes beskrankninger, og at vi dessuten kan garantere optimert logistikk og service», sier Laugesen.

Løsningsporteføljen fra Inventory Investment leveres i samarbeid med Atlantabaserte Blue Ridge. «Den tekniske implanteringen og driftingen av løsningen bør vise seg å bli uvanlig enkel ettersom den er cloud-basert», sier Laugesen, og fortsetter: «At løsningen er enkel å implementere var ikke den eneste grunnen for å velge løsningene fra Inventory Investment. For oss fremstår løsningen som helstøpt, brukervennlig og intuitiv. Og bistanden de yter gjennom sine Lifeline-tjenester vil sikre kontinuerlig forbedring».

I Inventory Investment er vi meget glade for det inngåtte partnerskapet og mener at logistikkteamet på Stokke nå har et meget godt fundament for å kunne drive frem positive resultater på tvers av hele sin virksomhet. Vi er meget glade for å kunne ønske Stokke velkommen som kunde og til den globale Blue Ridge-familien av selskaper og er meget fornøyde over å få muligheten til å gi oss i kast med en så intrikat forsyningskjede, hvilket vil utfordre våre løsningers rekkevidde på nye og spennende måter. Stokke-teamets talent og ønske om ytterligere å forbedre sin bunnlinje og bruke optimering av sin forsyningskjede som et konkurransevåpen, kommer til å gi dem suksess.

Litt mer om Stokke

Vårt slagord "Til barnets beste", er hjørnesteinen i vår produktinnovasjon, utvikling og produksjon. Hvert Stokke® produkt er utviklet for å stimulere barnets pågående utvikling gjennom evnen til å tillate tilknytning mellom forelder og barn og å vokse gjennom sterk øyekontakt og samhandling. Vi tror på det å skape unike, funksjonelle og langvarige produkter, med attraktiv design og en lang rekke av tilbehør for å gi, støtte og fremme velvære både for forelder og barn.

23.05.2013: Vecura skal perfektionera sin logistik med Clarity Replenish

Norges ledande logistikverksamhet innan vin, brendvin och andra alkoholhaltiga drycker väljer Clarity Replenish från Blue Ridge som framtida konkurrensvapen för att förbettra sin logistik i hele forsöjningskedjan.

Inventory Investment AS, et ledende spesialistmiljø innen resultatorienterte løsninger for prognostisering samt optimering av innkjøp og vareforsyning underrettet i dag om at det er inngått en avtale med Vectura AS om å ta i bruk spesialistverktøyet CLARITY Replenish samt den tilknyttede analysemotoren Lifeline Visibility for å optimere selskapets varestrømmer knyttet til alkoholholdige drikkevarer fra produsenter og leverandører over hele verden til sin grossist- og distribusjonsvirksomhet i Norge.

CLARITY Replenish, som utvikles av Atlanta-baserte Blue Ridge®, brukes av en rekke grossister, distributører og detaljister i Norden og i resten av verden. "Vi i Inventory Investment er spesielt stolte over å ha blitt valgt som leverandør av systematikk for optimering og effektivisering av Vecturas vareflyt. Som en partner for meget bevisste og krevende importører - og ikke minst som største leverandør til Vinmonopolets mer enn 280 butikker og til et stort antall hotell, restaurant og cateringselskaper, stiller Vectura svært strenge krav til en løsning for planlegging, prognostisering og varepåfylling av selskapets produkter. CLARITY Replenish og Lifeline Visibility vil være meget vitale brikker knyttet til å gi selskapet et strategisk såvel som et lønnsomhetsmessig gjennombrudd. Vi gleder oss til å komme igang og over å få lov til å være en langsiktig partner knyttet til Vecturas fremtidige suksess", sier Sverre Rosmo, daglig leder i Inventory Investment.

" Å være den toneangivende aktøren i det norske og Nordiske markedet innen alkoholholdige drikker krever en ambisiøs og proaktiv holdning knyttet til bruk av ny teknologi og verdensledende kompetanse.

Vectura har vært gjennom en viktig omstillingsprosess og har nå et av verdens mest sofistikerte logistikk anlegg skreddersydd for vin- og spritsegmentet. Ved å velge Clarity Replenish og Lifeline Visibility fra Blue Ridge, tar vi nå steget opp i den absolutte verdensklasse når det gjelder teknologianvendelse innen feltet optimering av supply chain og lager. Vi kommer nå til å kombinere det beste fra to verdener - vårt solide grunnsystem SAP som løpende håndterer våre transaksjoner overfor leverandører og kunder, samt at Clarity Replenish skaper nye konkurransefortrinn gjennom en fremragende presisjon og unik optimering i sømløst samspill med SAP. Gjennom Lifeline Visibility blir vi i tillegg i stand til å verdiøke våre leveranser til aktører i hele vår verdikjede», sier Erik Bern, administrerende direktør i Vectura.

Det faktum at Blue Ridge-teknologien helt og holdent er basert på SaaS -- Software as a Service - gjør at den tekniske implementeringen og driftingen av løsningen blir særdeles enkel og oversiktlig for Vectura. At Inventory Investment har erfaring med å implementere Clarity som ekspertsystem ved siden av SAP, og ikke minst at de har en unik rekke av tilsvarende vellykkede prosjekter bak seg, gjorde meg svært trygg på at vi her valgte en løsning og en partner i tråd med våre ambisiøse fremtidsplaner», fremholder Bern.

«Med Vectura som kunde, befester Blue Ridge sin posisjon som leverandør av verdensledende optimeringløsninger innen Supply Chain for Vin-og Spritsegmentet. Med Vectura som kunde, tar vi nå steget opp til nummer 1 i Norge. Vectura kommer dessuten i godt selskap med våre øvrige toneangivende kunder innen dette segmentet på verdensbasis. Jeg gleder meg til å se at Vectura høster gevinstene av å gå i partnerskap med Blue Ridge og Inventory Investment, både strategisk og finansielt. Med vårt unike Lifeline Services-program kommer vi dessuten til å følge med på og sikre Vecturas suksess for fremtiden», sier Greg White, CEO i Atlanta-baserte Blue Ridge, Inc.

Om Vectura AS

Vectura AS www.vectura.no er leverandør av komplette logistikkløsninger for drikkevarebransjen. Selskapets tjenester omfatter blant annet innkjøp og innkjøpsløsninger, lagerdrift, transport, salg og informasjonslogistikk. På vegne av sine importører tar selskapet inn varer fra drøyt 800 produsenter fordelt på over 50 land, og selskapets hovedkunder er Vinmonopolet, hotell- og restaurantbransjen, grossister og tax free-segmentet. Vectura er et selskap i Arcus-Gruppen - www.arcus.no, en ledende nordisk aktør innen produksjon, salg og distribusjon av vin og brennevin. Selskapet er representert i alle de nordiske landene, med datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Arcus-Gruppen er markedsleder på brennevin i Norge og Danmark og på vin i Norge og Sverige. Konsernet har også en betydelig eksport av brennevin til markeder utenfor Norden, der Tyskland og USA er de viktigste.

Om Blue Ridge, Inc.

Blue Ridge www.blueridgeinventory.com utvikler og markedsfører globalt ledende spesialistløsninger innen optimering, planlegging og vareforsyning i hele forsyningskjeden. Selskapet har kunder innen alle verdensdeler og i en rekke bransjer. Vin- og Spritsegmentet, ikke minst med 3.- og 4.parts aktører, er et viktig kundesegment for Blue Ridge.

Om Inventory Investment AS

Inventory Investment www.inven.no fokuserer ene og alene på optimering av innkjøp og vareforsyning og har gjennom et stort antall prosjekter i Norden og EMEA forøvrig opparbeidet en omfattende erfaring og ekspertise innen fagfeltet. Sammen med Atlantabaserte Blue Ridge utgjør de et av de største fag- og utviklingsmiljøene innen optimering av innkjøp og vareforsyning globalt og markedsfører CLARITY Replenish, et system basert på verdens mest utbredte best practice innen innkjøp - "The Seven Steps of Buying".

20.03.2013 Väl besökt första andvändarforum 14. mars 2013

Till vårt första användarforum kom hela 8 verksamheter och 24 deltagare. Det var en intensiv dag med en massa erfarenhetsutbyte och engagerade diskussioner.

Deltagarna utbytte erfarenheter och utmaningar som rör den övergripande planeringen av aktiviteter under hela året och blev också introduserade till temat kostnadsparametrar.

Välkommen til det nästa anvendarforumet i Trollåsveien 8 på Kolbotn torsdag 25. april kl 09:30.

Klikka här för at registrera dig redan nu.

Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din.
07.02.2013: Inventory Invesment AS oppnår høyeste kreditt-score.

Kredittratingselskapet Experian har oppdatert sin vurdering av vår kredittverdighet.

Vi er glade for at ratingen plasserer Inventory Investment blant det beste selskapene og i den absolutte toppen innen IT-bransjen.28.01.2013 Procurator AB tildeles pris for gjennombrudd innen innkjøp og vareforsyning.

Procurator forbedrer servicegrad fra 89 % til 97 % samtidig som omløpshastigheten øker fra 2,9 to 6,5.

PÅ NRF's Retail Show i New York mottok Procurators innkjøpssjef Anders Armandt en pris fra the Retail Touch Ponts. Prisen var en anerkjennelse av den fundamentale snuoperasjonen Procurator gjennomførte innen innkjøp og vareforsyning. Les mer om det her.
 14.01.2013 Lansering av mobil applikasjon for vareforsyning i butikker

Vi har på NRF i dag sluppet den første mobile applikasjonen som kun trenger tilgjengelig lagerbeholdning for å kunne dra nytte av avansert planlegging, prognostisering og vareforsyning av butikker.

Clarity Mobile Connect har i dag sin debut på NRF 'Retail's Big Show' i New York. Vi har utviklet denne applikasjonen for å kunne forenkle ordreprosessen i butikk og samtidig bidra med avansert optimering av vareforsyning for å kunne bidra til økt tilgjengengelighet for butikk-kjeder, samvirker, franchisebutikker og direkteleverandører.

Denne mobile applikasjonen revolusjonerer vareforsyning til butikk gjennom perfekte etterspørselsdrevne ordre drevet som en enkelt oppgave. Butikkmedarbeidere eller vareplasserere kan bruken app'en til ganske enkelt å scanne og telle varelageret og så lage nøyaktige ordre. App'en benytter den avanserte, skybaserte teknologien i Clarity Replenish for å lage etterspørselsprognoser, lage presise butikkordre samt godkjenne ordrene. Butikkspesifikke prognoser for hver vare sikrer at produktene er tilgjengelige i hver lokasjon, noe som bidrar til økt tilgjengelighet og styrking av kundelojaliteten.
 03.01.2013 Blue Ridge representert under NRF 2013.

Kom og møt oss på NRFs årlige komferanse i New York 13.-16. januar 2013.

Vi er i BOOTH nummer C226. Vi kan der friste med bl.a:
  • En 6 måneders fri SaaS-avtale
  • 30 minutter fri konsultasjon: Koble din varebeholdning til din bunnlinje!
  • Gratis Expo Pass: Klikk her.
  • Vil du gjøre en avtale om et møte med oss allerede nå? Klikk her.
  • Du får snakke med Anders Armandt, innkjøpssjef på Procurator AB, som på NRF får sin hedersbevisning av Retail Touch Points for Procurators gjennombrudd innen innkjøp og vareforsyning.