Blue Ridge Solutions aksellererer

23. februar 2017: Vår mangeårige partner og løsningsutvikler - Blue Ridge Solutions får ny daglig leder og øker sine investeringer.

Blue Ridge Solutions annonserte i dag en ny og forsterket satsing for videre vekst. Selskapet har ansatt Jim Byrnes som ny daglig leder (CEO). Jim har omfattende erfaring fra en rekke programvareselskaper, bl.a M4 og Infor og han har hjulpet en rekke av disse selskapene til markant vekst, noe som er en sentral faktor bak ansettelsen av ham i Blue Ridge Solutions.

Vocap, Blue Ridge Solutions finansielle partner, øker også de finansielle investeringene i Blue Ridge både knyttet til forskning og utvikling og rettet mot global salgs- og markedsføringsvekst.

Greg White, grunnleggeren av Blue Ridge, vil nå innta rollen som President i selskapet, hvor han fremover vil fokusere enda mer på selskapets visjon og produktstrategier, utvikling av langsiktige strategiske relasjoner samt forretningsutvikling.

I Inventory Investment hilser vi disse initiativene velkommen og gleder oss til å kunne dra ytterligere veksler på supply chain planning-løsninger i verdensklasse og ikke minst fortsette vårt fruktabare samarbeide med et av verdens kanskje beste programvaremiljøer innen supply chain planning.

Les mer om Greg White og Jim Byrnes her.

01.12.2016: Vi gratulerar våran kund Vectura AS med en lyckad notering på Oslo Børs.

Gausdal Landhandleri AS går til skyen med Blue Ridge-løsningene

Oslo, Atlanta, USA. 22. November 2016. Inventory Investment AS har inngått en avtale med Gausdal Landhandleri AS om å levere de verde nsledende planleggingsløsningene fra Blue Ridge, som er globalt ledende innen cloudbaserte løsninger for prognostisering, planlegging, innkjøp og vareforsyning, allokering og analyse. Denne Supply Chain Planning-teknologien skal støtte planlagt vekst og gi økt varetilgjengelighet, forutsigbarhet og synlighet gjennom selskapets forsyningskjede.

"Våre kunder krever korte leveringstider og høy servicegrad, noe som stiller økte krav til vår evne til god planlegging og gjennomføring", sier Audun Løhre, daglig leder i Gausdal Landhandleri AS. "For å gjøre vår forsyningskjede mer forutsigbar, lønnsom og konkurransedyktig, trengte vi det mest avanserte og kapable systemet. Vårt samarbeid med Inventory Investment og Blue Ridge setter oss i stand til å fornye vår forsyningskjede og derigjennom skape et godt grunnlag for videre lønnsom vekst."

Blue Ridge-teknologien kobler på en presis måte forsyningskjeden til kundebehovene, og skaper en bedre kundeopplevelse ved å sikre at produktene er tilgengelige til riktig tid og sted uten at det fører til unødvendige investeringer i lager. Gausdal Landhandleri så en betydelig verdi i Blue Ridge-løsningenes evne til presis prognostisering av sesongdrevet etterspørsel og så på en presis måte sørge for riktige lagernivåer på sentrallager og i butikk.

"Mer enn noen gang må detaljister proaktivt forstå kundenes behovsmønstre for å kunne sikre produkttilgjengelighet uten å skape unødvendige lagerholdskostnader», sier Sverre Rosmo, daglig leder i Inventory Investment, og støttes av Greg White, toppsjef i Blue Ridge: «Vi er sikre på at Gausdal drar fordeler av den enestående presisjonen i vår planleggingsteknologi, som ytterligere vil støtte selskapet med lønnsom styring av sin forsyningskjede, skille seg ut med enestående servicemål og drive frem ytterligere vekst i selskapet."
Velkommen til vårt årlige Supply Chain Seminar på

Losby Gods onsdag 8. juni

For 10. år på rad arrangerer vi vårt seminar på Losby gods. Med Lostby golfbane og naturen rundt får vi en av landetds vakreste innramminger på et av landets beste konferansehoteller.

Som tidligere år er fokuset på inspirasjon, erfaringsutveksling og læring. På menyen i år står det inspirasjon fra Atle Nordli, en meget erfaren foreleser og fagressurs ved Handelshøyskolen BI. Atle vil snakke om hvordan feltet Supply Chain Optimization ser ut og beveger seg sett fra en akademia. Og Greg White, CEO og grunnlegger av Blue Ridge  Solutions, vil i fortsettelsen av Atles foredrag illustrere hvordan hans Gartner Group Magic Quadrant-rangerte selskap tar utfordringen og sikter mot en globalt ledende posisjon innen feltet.

På den inspirasjonelle delen av seminaret vil dessuten vil vi få et spennende foredrag fra salgsdirektør Asger Petersen hos vår sponsor Apport Systems om hvorfor IT-prosjekter går galt. Men IT-prosjekter kan jo også lykkes. Et slikt prosjekt og erfaringene derfra vil logistikkdirektør Asgeir Lium hos Icopal AS fortelle om.

Det vil også bli hands-on diskusjoner og problemløsing på seminaret. Til å hjelpe oss her, får vi spennende innledninger fra Vectura, Bilglassgruppen, Rema Distribusjon og Inventory Investment.

Det er alltid spennende å se hvordan løsninger i verdensklasse utvikler seg videre. Vi har derfor invitert sjefstrateg Rod Daugherty til å fortelle oss hvordan Blue Ridge-løsningene kommer til å utvikle seg videre. Her har vi spennende ting i vente!

Vi ønsker alle våre kunder, sponsorer og øvrige interesserte hjertelig velkommen!


Verdensledende løsninger innen
Supply Chain Planning


 Spesialister innen logistikk og lageroptimeringKomplett norsk ERP for distributører innen varehandelCervera satsar på en kristallklar framtid med knivskarp cloudbaserad teknologi.

Sveriges ledande retailkedja inom servering och matlagning, Cervera, blir första företaget i Sverige som implementerar Blue Ridges retaillösning för planering, styrning och optimering av hela sin försörjningskedja. Syftet är att bli en effektivare kedja med ökad lönsamhet och fler nöjda kunder.

Inventory Investment AB hälsar med glädje, Cervera AB välkomna till Blue Ridge familjen. Cervera har valt att implementera vår Blue Ridge lösning, Clarity, i hård konkurrens med andra aktörer.

Clarity är vår "top of the line"- lösning när det gäller prognostisering-, planering-, och varuförsörjning. I och med detta kommer Cervera att kunna förstärka sin tillväxt och optimering av varuflödet genom ökad visualisering och förmåga att styra hela sin supply chain.

Cervera verkar på en marknad med ett starkt säsongsmönster där kundernas inköpsmönster skapar stora utmaningar för varuflödesstyrningen. Att balansera lagervärdet över året och förbättra kassaflödet har varit två av de starkaste skälen som ledning och ägare lyft fram i samband med denna investering. I sitt upphandlingsunderlag betonade Cervera att de sökte efter en lösning som skulle kunna ge dem en spårbarhet av efterfrågan av varor genom hela butiksledet, via centrallagret samt tillbaka till leverantörerna. Syftet är att kunna förutse och snabbt reagera på förändring i efterfrågan och vad det får för effekt i försörjningskedjan. Att gå från reaktivt till proaktivt inköpsarbete i den dagliga operationen.

Inventory investments lösning för Cervera är en äkta Multiechelon lösning som använder sig av Dynamic Demand Management teknik. Denna används i Clarity för att kunna synkronisera tillgång, behov och efterfrågan genom hela Cerveras försörjningskedja. Från butikens hylla, till centrallager och hela vägen tillbaka till leverantören.

"Vår absoluta högsäsong är julhandeln, där vi har en stor del av vår totala årsomsättning" säger Hans Redig Bolin, Supply Chain Manager, och en av initiativtagarna till att implementera ett replenishmentsystem i verksamheten "När vi förstår och tydligt ser vad, hur mycket, och när vi behöver köpa in produkterna räknar vi med att kunna öka tillgängligheten för våra konsumenter i butikerna samtidigt som vi håller investeringarna i lager på rimliga nivåer"

Cerveras ledning ser också den långsiktiga betydelsen av att implementera Blue Ridge- lösningen. "Detta projekt kommer att ha en avgörande betydelse för vår framtida utveckling och värdeskapande. Det här är en nödvändig investering som behövs för att ytterligare stärka Cervera som varumärke och möjliggöra tillväxt" Säger Yvonne Magnusson VD.

"Cerveras val av vår cloudplattform är ytterligare ett bevis på att retailbranschen har insett att den måste dra full nytta av Big Data" säger Sverre Rosmo, VD Inventory Investment AB och fortsätter "De resurser du frigör genom att använda skalningsmöjligheterna och flexibiliteten som finns i vår cloudlösning från Blue Ridge kommer att ge Cervera en enorm fördel när det gäller att kunna planera sitt inköpsarbete strategiskt, men också att kunna detaljplanera sin kampanjförsäljning"

Om Cervera:

Fakta o siffror
Cerverakedjan har 68 butiker, inkl 18 franchisetagare samt E-handel. I koncernen ingår dessutom NK Glas Porslin & Kök med två butiker. Cerverakedjan har ca 600 anställda och omsatte 2013 ca 950 MSEK. Butikernas sortiment består av ca 6000 artiklar inom kategorierna matlagning, servering och dekoration. I några av de större Cerverabutikerna erbjuder Cervera också ett belysnings- och möbelsortiment, anpassat till köket och matplatsen.

Affärsidé
Cervera ska erbjuda ett brett sortiment av utvalda kvalitets- och designprodukter för matlagning, servering och dekoration i en inspirerande butiksmiljö där service och kunskap ger våra kunder ett mervärde.

Vision
Cervera ska vara den intresserade kundens första val, för kvalitetsprodukter kring umgänget i hemmet.

Ägare
ICA Gruppen 91,4%
Övriga Ägare. Bolagsledning samt ett tiotal före detta butiksägare äger 8,6 %


Guldsmedskedja spår en glänsande framtid med cloud- baserad teknologi
för optimering av försörjningskedjor


Norges ledande guldsmedskedja Panorama Gruppen implementerer

Blue Ridge-lösningar för planering och styrning av sin försörjninigskedja
för att kunna maximera sin "bottomline" vinst

Inventory Investment presentarade i dag att Panorama har valt Blue Ridge-lösningarna som är knutna till vår prognostisering-, planering- och varuförsörjningsteknologi. Norges ledande företag inom guldsmeds- och presentartiklar blir en del

 av Blue Ridge-familjen för att kunna förstärka sin tillväxt genom ökad visualisering och styrning i hela sin supply chain.

Panorama är ett företag som påverkas tungt av kundernas säsongsbetonade köpmönster och ville förbättra sin casch flow. De sökte därför en cloud-baserad lösning som kunde ge företaget högkvalitativa projektioner av deras varuförsörjning samt att den skulle ha en kraftig analyskapacitet. "Det att helt precist kunna forstå hur säsongsmönster i produkternas efterfrågan påverkar våra lagerinvesteringar inför exempelvis julen, kommer att vara avgörande för vårt företag", säger Helge Valeur, CFO och projektsponsor. "Vi förväntar oss att uppnå fantastiska servicenivåer i alla delar av vår supply chain och samtidig reducera vårt lager med tvåsiffriga procental".

  Inventory Investment är redan i gång med implementeringen och lösningen är färdig til att generera resultat. "Eftersom detta är en äkta multi echelon-lösning som använder sig av Dynamic Demand Management-teknologin. (Blue Ridge-lösningen används för att synkronisera försörjningskedjan från smyckehyllan i butik til central lagret och hela vägen tilbaka till leverantören, kommer detta att skapa en helt synkroniserad försörjningskedja- något som for oss är verkligen enastående", säger Joelian Hirst, logistikdirektör och projektägare hos Panorama.

Ledningen hos Panorama ser också den långsiktiga betydelsen av att implementera denna lösning. "Detta prosjektet kommer att ha ett väldigt stort inflytande på vårt kapitalflyt, samtidigt som vi upprätthåller vår förmåga att leverera i takt med våra kunders förväntningar", säger Helge Holen, VD hos Panorama. "Detta kommer att stärka vår ekonomiska botten linje och ha en avgörande betyelse för det framtida värdet av vårt företag".

Blue Ridge ser Panoramas val som en del av en trend inom retail där man försöker att dra full nytta av Big Data. Sverre Rosmo, VD hos Inventory Investment säger att "Panorama ser att en cloudplattform är ett mckett effektivt sätt att generera förbättat arbetskapital jämfört med andra alternativ" och vidare säger han "den flexibiliteten och skalningsmöjligheten som finns i cloudplattformen från Blue Ridge är centrala komponenter som kommer att ge Panorama möjlighet till att anpassa sig och växa med utmaningarna som finns i starkt säsongpräglad detaljhandel".

Om Panorama:

Panorama AS är i dag Norges största leverantör i guldsmedsbranschen. Företaget har haft en betydande tillväxt sedan starten 1997 och driver verksamhet i hela värdekedjan, från design till produktion och butik. Koncernen har i dag 500 medarbetare och en förväntea årsomsättning på 400M NOK. Panorama Gruppen har en global inköpsorganisation och en ledande position i Norge som utgångspunkt i ambitionen om vidare stark och lönsam tillväxt. Panorama äger kedjorna Gullfunn och Juvelen. Dessa har tillsammans över 110 butiker över stora deler av Norge. En del av butikerna är ägda av kedjorna, medans övriga butiker är franchisedrivna.

Alla butiker erbjuder och säljer ett brett sortiment av guldsmedvaror. Från de dyraste diamantsmyckena via silversmycken till både henne och henom, doppresenter och billigare bijouterismycken. Butikerna kan också erbjuda silverbestick och ett smalare sortiment av smycken från andra kända leverantörer.

 10.juni Återigen succe för Blue Print Nordic konferensen med ledande aktörer från både Sverige, Norge, Danmark, Polen och england.

Årets konferens hade ett varierande utbud av presentationer, "success-stories" och demonstration av ny banbrytande teknologi.

Seminariet innehöll demonstrationer av best-practice och banbrytande problemlösning från aktörer från hela världen. Det bjöds även på en rad föredrag från företag såsom Br. Dahl, Løvenskiold Handel, Musgrave och Stokke.

Det presenterades exempel på väldigt avancerad och effektiv användning av vårt rapporterings och analysverktyg, Visibility. Vi fick också se hur vår Blue Ridge lösning kan skapa helintegrerade försörjningskedjor, nytt är även att du nu kan helintegrera lösningen med er producents produktionsplanering.

På konferensen lanserades en aktiv Porting för våra lösninga till sociala medier. Numera kan vi med rätta säga att våra lösningar är gränslösa.

Men mest av allt var detta användarnas konferens. Aldrig för har så många knutet kontakter på inom sitt land och utanför dess gränser. Deltagandet var rekordstort oc som vanligt har Inventory Investment och Blue Ridge lagt upp informationen för delning och gjort det möjligt att knyta kontakter och följa upp även nu efter Blue Print Nordic konferensen. Kontakta oss om du behöver något från konferensen.

Det att Blue Ridge numera kan titulera sig medlem av Gartner Group´s Magic Quadrant präglade också konferensen. Bågen spändes extra hårt när det presenterades framtida lösningar. Dessa kommer att sträcka sig från retail och hela vägen in i producentens produktionsplanering. Nyckelfaktorn för Blue Ridge Inventory´s fortsatta framgång och utveckling av lösningar, är den banbrytande DDM-teknologin som de tagit fram.

BluePrint Nordic går av stapeln på Losby Gods, Norge
3-4. juni 2014

För sjätte året i rad hålls BluePrint Nordic på Losby gods. Detta är en av de största konferenserna för  proffesionella användare av världsledande teknologi för planering, styrning, optimering och analysa av försörjningskedjor. Ännu en gång samlas användare och ledare tillsammans med oss på Losby Gods, utanför Oslo. Vi kommer i år att få lyssna banbrytande föredrag från bl.a Brødrene Dahl, Løvenskiold Handel, Stokke, Musgrave. I år har vi faktiskt deltagare från alla nordiska länder samt Polen och USA. Återigen så ser det ut att bli ett industriledande seminarie. Seminariet leds även i år av Dan Craddock. I vanlig deltar även Greg White, CEO från Blue Ridge - som nu är med i ett ypperligt fint sällskap, The Gartner Magic Quadrant - samt Rod Daugherty, en erkänd visions- och strategi- och lösningsbyggare med erfarenhet från företag som E3, JDA och Manhattan. Han är nu chef för produktstrategi hos Blue Ridge.

02.04.2014 Engrospartner, Norge accelererar vidare i sin tillväxt med skybaserade planeringslösninger för sin Supply Chain.

Den i Norge ledande leverantören av varor til bensinstationer, kiosker och servicehandeln lanserar skybaserade Blue Ridge-lösningar for prognostisering av efterfrågan, planering, inköp och varuförsörjning samt analytiska lösningar för framtida tillväxt och en fortsatt branschledande position och kundservice.

Inventory Investment, en ledande nordisk leverantör av skybaserade supply chain planning-lösningar tillkännagav idag att Engrospartner har valt deras efterfrågansdrivna optimerings- och varuförsörjnings lösning från Blue Ridge.

KBS-distributören kommer också att implementera Blue Ridge Supply Chain Analytics-lösning. Engrospartner förutser att detta kommer att utgöra fundamentet för framtida tillväxt genom att förbättra lönsamheten och sin cash-flow samtidigt som de upprätthåller sin exceptionella kundservice i en bransch som i stadig takt blir mer och mer kampanjdriven.


Engrospartner ser ett betydande värde i lösningens egenskap och precision för att anpassa lagernivåer grundad på efterfrågan och till att optimera lönsamheten i hela försörjningskedjan. "Vi ser fram emot till att använda ett system som ger oss tillgång till den senaste utvecklingen i branschen såväl som de framtida tillväxt möjligheterna", säger Peter Stangeland, sälj- och inköpsdirektör hos Engrospartner."Precis prognostisering av kampanjer och avancerade projektionsmöjligheter ger oss verktygen till en effektiv och lönsam styring av vår försörjningskedja samtidig som vi uppfyller våra mål om att vara industriledande på kundservice"

Ledningen hos Engrospartner ser det strategiska värdet när Inventory Investment nu implementerar Blue Ridge-lösningarna."Vi ser valet av detta som ett steg in i framtidens värdekedjestyrning. Vår vision är att använda tekniska innovationer för att driva långsiktig tillväxt och förbättrat kapitalflyt", tillägger Beate Storsul , VD hos Engrospartner. Vidare säger hon : "En resultatdriven, raskt implementerbar skybaserad lösning är ett avgörande element för att nå den visionen"

Om Engrospartner:

Engrospartners vision är: "Det ska vara enkelt och lönsamt att vara kund till Engrospartner." Engrospartner är den enda grossisten i Norge som har en specialiserad distribusion till KBS-branschen över hela landet. Nyckelkunder är 7-Eleven, Shell 7-Eleven, YX bensinstationer samt Narvesen. Företaget är ett helägt dottersällskap till Rema Distribusjon Norge AS, som är en grossist med 550 REMA 1000-butiker i Norge. 2013 omsatte Rema Distribusjon 34 miljarder NOK.

Vi förväntar oss att visionen och ledarskapet i Engrospartner kommer att bidra för att positionera grossisten in i en elitposition. Beate och Peter inser för att kunna dra nytta av framtida tillväxt, så måste en innovativ logistikstrategi vara på plats. Vi är säkra på att deras ledarskap tillsammans med användningen av våra lösningar kommer att bidra till ytterligare lönsamhet, kapital och kundservice inom kort. Vi ser fram emot ett långt och fruktbart samarbete.

12.03.2014 Gartner positonerar Blue Ridge i deras Magic Quadrant Report för Supply Chain Planning System Record

Vår partner, Blue Ridge, har med sina cloudbaserade prognos, planerings, varuförsörjnings- och analytiska lösningar gått ut med en pressrelease att Gartner, det globala analysföretaget för IT-lösningar, har beslutat att placera Blue Ridge i den Magiska Kvadraten 2014, the 2014 Magic Quadrant Report for Supply Chain Planning System of Record (SCP SOR). Detta är första gången SCP Magic Quadrant Report har blivit lanserat av Gartner sedan 2010. Ta kontakt med oss om du vill läsa rapporten.

Omnämnande och "medlemskap" i the Magic Quadrant kräver "betydande tekniskt täckningsområde - leverantören måste uppnå minst 5 av 9 tekniska kapabiliteter knutna till ett planeringssystem för försörjningskedjor:
1. Process-styring
2. Gemensamma data-, process- och analytiska modeller
3. Skalbara för att kunna hantera globala försörjningsmodeller
4. Resultatstyrning och analytisk support
5. Supportera samverkan med andra system
6. Kunna använda segmenterade planeringsmodeller inom varuförsörjning
7. Master Data Management
8. Integration med transaktionssystem (ERP/grundsystem)
9. Enkelt kunna genomföra ändringar av planer i hela planeringsmodellen i en 24/7-miljö

Om the Magic Quadrant
Gartner har inga preferenser för någon speciell leverantör, ingen produkt eller några tjänster nämns i forskningsrapporterna och uppmanar inte heller läsaren att välja de leverantörerna som har de högsta ratingene. Utan rapporten skall läsas som ett resultat av ett oberoende analytiskt forskningsarbete


25.02.2014: Icopal tar ett grepp om sin logistik

Norges ledande leverantör av byggnadsskyddsmaterial börjar använda nya lösningar för prognostisering, planering och varuförsörjning för att ytterligare stärkasin tillväxt och dra ifrån sina konkurrenter.

Inventory Investment AS meddelade idag att Icopal har valt företagets efterfrågansdrivna lösninger från Blue Ridge, för prognostisering, planering, inköp och analys. Icopal valde Inventory Investment för att stärka vidare tillväxt genom att ta styringen och kontrollen av företagets till en helt ny nivå.

Icopal såg ett enormt värde i lösningens egenskap för att planlägga framöver i tid, styra undan potentiella problem och därigenom bidra till att upprätthålla företagets renommé för enastående service. «Vi ser fram emot att få en helt ny översikt genom hele försörjningskedjan. Vi kan bli mycket mer proaktiva och med det minimera överraskningar och förhindra oönskade situationer före de innträffar», säger Asgeir Lium, Supply Chain Manager på Icopal. «Med en så avancerad kontroll över framtida orders och lagernivåer kan vi utlösa ytterligare effektivitetspotentialer samtidigt som vi säkrar en hög service mot våra kunder. I branschen för industriella produkter är denna nivån på framtida planläggning, precision och analysa ganska enastående».

Ledningen i Icopal har också lagt vikt på de strategiska och långsiktiga värdena de cloud-baserade Blue Ridge-lösningarna kan ge som levereras av Inventory Investment. «Vi ser att planläggningsmöjligheterna som Blue Ridge-lösningarna från Inventory Investment ger, kommer att göra det möjlilgt för oss att öka vårt försprång i branschen och ytterligare förbättra vår förmåga som en leverantör med knivskarp precision knutet till framtida orders», säger VD Trygve Bruno Thøgersen. «Vi får full kontroll på vår kapitalströmmning för att systemet har kontroll på varenda order ner på daglig nivå. Implementeringen har varit helt sömlös och vi är väldigt nöjda.»

Icopalanvände i flera år innan ett enkelt inköpssystem men insåg att deres behov för den nya generationens system kunde stötta den nya generationen av hög utbildade och professionella logistiker. «Nu ins er kanske professionella logistiker mer än någonsin vilken inverkan de har på företagets bottenlinje», tillägger Lium . «Vi önskar att ge dem lösningar som till fullo ger dem möjligheter att planera och styra var på det absolut mest lönsamma sättet. Detta inebär att vi tar steget upp i eliten inom planläggning och optimering av försörjningskedjor» fortsätter Lium.

Redan nu märks potentialerna genom hela företaget. «Jag har följtt Icopal i flera år. Baserat på kompetensen och talangen i deres team, och inte minst ledningens strategi, så blev jag överbevisad om att de skulle kunna dra nytta av vår innovasion inom deras supply chain», säger Sverre Rosmo, CEO på Inventory Investment AS. «De tar nu steget in i elitedivisionen. Vi är både ödmjuka och glada över att ha fått Icopal som kund och ser fram emot ett långt och fruktbart partnerskap»,

Om Icopal

Icopal Gruppen levererar högkvalitets produkter för flata och räfflade tak och erbjuder ett brett spektra av tjänster, bl.a installation. Icopals kärnverksamhet är vattenskydd med speciellt fokus på membran, men även på relaterade byggvaror. I Norge har Icopal 400 anställda och en omsättning på 1 mrd NOK. Icopal är marknadsledare med högt fokus på kvalitet på både produkter och tjänster.

För mer information, besök http://www.icopal.no.

15.01.2014 Inventory Investment deltar tillsammans med Blue Ridge på NRF 2014

Kom och besök oss på NRFs årliga mässa i New York 13.-16. januar 2013.

Vi finns i BOOTH nummer C226. Där kommer vi att erbjuda bl.a:
  • Ett 6 månaders fritt SaaS-avtal
  • 30 minuter fri konsultation: Koppla din varulager til din bottom line!
  • Gratis Expo Pass: Klicka här.
  • Vill du avtala ett möte med oss redan nu? Klicka här.
  • En av våra kunder, Anders Armandt, Inköpschef på Procurator AB i Sverige, mottog i samband med 2013 års NRF Expo, en utmärkelse av RetailTouchpoint, för hans och hans inköpsavdelnings utmärkta arbete för att med Clarity driva och förbättra deras försörjningskedja i flera kanaler. Nästa år kan det vara er tur...........