Våra kunder är

  • Grossister
  • Distributörer
  • Detaljister

Det finns i princip inga fasta regler för hur stora eller små våra kunder kan vara; vi har jobbat med aktörer från en årsomsättning på 100 miljoner kronor till 50-60 miljarder kronor. Det som emellertid kännetecknar våra kunder, är att:

  • Företagets logistik är komplex - Det köps in ett stort antal orderrader från ett stort antal leverantörer, både lokalt och globalt med varierande omständigheter och transportlösningar
  • Inköps-, transport- och lagerkostnader är en dominerande del av kostnadsmassan
  • Mycket kapital bundet i lager
  • Tillgänglighet av artiklarna i sortimentet är en avgörande konkurrensfaktor
  • Men kanske det viktigaste: Att ledningen ser att det finns betydande potentialer i förbättrad inköps- och lagerstyrning inom verksamhetsområdet.