løsning for Prisoptimering

Vi kan nå tilby deg en løsning hvor du selv kan analysere, simulere og optimere de økonomiske effektene av prisendringer for dine produkter, salgskanaler, kunder og lokasjoner.

  • Optimer dine priser: Finn raskt ut hvilke av dine varer som er over- eller underpriset. Få forslag til prisjusteringer på tvers av produkter, og kanaler og i prislister.
  • Øk din inntjening: Reduser overlager og øk servicegraden for økte inntekter og marginer.
  • Øk din markedsandel: Få daglige varsler om muligheter for økt inntjening og mer konkurransebasert prising.
  • Sørg for at dine penger investeres riktig. Styr din prissetting i tråd med bedriftens strategier og leverandøravtaler samt få et ekstra kort på hånden i kommende leverandørforhandlinger.

Helhetlig prisstrategi

Simuler ulike prisscenarier og forutsi effekten i forkant. Identifiser lavrisiko inntjeningsmuligheter og visualiser over- eller underprisede varer i hele sortimentet.

Prissegmentering

Forutse virkningen på tvers av pris-type sammenhenger. Vis detaljerte resultater for å forstå virkningen av de ulike begrensningene. Optimer ved hjelp av ulike kostnads- eller prisgrupperinger.

Bedre posisjonering

Styr i tråd med dine forretningsmessige behov og handle raskt for å møte konkurransemessige prisendringer, leverandørregler, segmentering, konkurransemessig posisjonering og frekvens i endringer.

Seldrevne analyser

Spesialutviklet for detaljhandel, distribusjon og produksjon

Kundesegmentering

Identifiser resultat per kunde, rabatter og prismuligheter basert på betalingsvillighet og tidligere resultater. Tilpass priser på kundesegmenter med optimale kanalpriser for å øke marginene.

Raske og holdbare resultater

Juster deg inn i forhold til ditt unike miljø og være i gang innen 90 dager. Kom raskt igang med smarte prisanbefalinger og simuler priser for fremtidige prislister og juster prisene dine løpende i tråd med behovet år etter år.

Klar til å forandre bedriften din?

Bestill en konsultasjon om prisoptimering nå!

Rull til toppen