Vi sikrer din suksess

Vi lever og ånder for innkjøp og vareforsyning

Salg generer inntekter mens korrekte innkjøp genererer resultater. Innkjøperne hos våre kunder er våre helter. Når de får skikkelige verktøyer, opplæring og oppfølging, leverer de oppsiktsvekkende resultater. Rett på bunnlinjen.

Vår oppgave er å skape et lønnsomhets- og konkurransemessig gjennombrudd for våre kunder. Gjennom å profesjonalisere våre kunders innkjøpsfunksjon og optimere våre kunders vareforsyning, utløser vi svært viktige finansielle gevinster og øker våre kunders konkurransekraft.

Sverre Charles Rosmo - Partner og Daglig leder

Sverre Charles Rosmo

Partner & Daglig leder
Sverre har jobbet med forsyningskjeder, transport og innkjøp i over 20 år. De siste 10 årene har Sverre jobbet som prosjektleder, konsulent og i salgsrettet virksomhet hovedsaklig mot nordiske grossister, distributører og detaljister. Sverre brenner for logistikkfaget og ikke minst innkjøps- og lagerstyring. Han har i lengre tid vært engasjert som foredragsholder på Handelshøyskolen BI og Logistikkhøyskolen. Han har tidligere publisert artikler om temaet. Sverre er i dag medlem i styret i LOGMA.

Finn Meckelborg

Partner & Administrasjonssjef
Finn har bakgrunn som lærer. Fra læreryrket tok han steget inn i IT-bransjen hvor han særlig de siste 10 årene har prosjektleder og konsulent. Det er kanskje særlig som kursholder Finn er mest kjent. Hans dybdekunnskap om våre kunder og løsninger, kombinert med et profesjonelt syn på kurs og pedagogikk har gjort ham til den desidert mest prefererte kursholderen blant våre kunder. Foruten å være etterspurt blant våre kunder i norden har han derfor de siste årene reist i skytteltrafikk til land som Holland, England, Sør-Afrika, Belgia og Finland og Russland.
Jon Terje Stubberud - Partner og Teknisk sjef

Jon Terje Stubberud

Partner & Teknisk leder
Jon Terje har 20 års erfaring med implementering og oppfølging av installasjoner hos nordiske og europeiske logistikkbedrifter. De siste 10 årene har Jon Terje jobbet spesielt med verdensledende spesialistløsninger knyttet til innkjøp og vareforsyning hvor han spesielt har hatt ansvaret for den tekniske siden av prosjektene. Det å implementere spesialistløsninger er ofte et møte med et vell at plattformer og teknikker, helt fra AS/400 og RPG til Java, Microsoft og serviceorienterte arkitekturer (SOA). Med Jon Terjes erfaringsbase er vi meget fleksible mht plattform og teknisk arkitektur.
Geir Henning Garstad - Partner og Konsulentsjef

Geir Henning Garstad

Partner & Konsulentsjef

Geir Henning har i en rekke år jobbet med komplekse problemstillinger knyttet til innkjøp, vareforsyning og sortimentsstyring hos store og toneangivende aktører i norsk varehandel. Han har dessuten erfaring fra tunge systemutviklings- og implementeringsprosjekter der han har hatt sentrale prosjektroller og prosjektlederansvar.

Ved siden av dette har han vært sentral i en rekke utrednings- og analyseoppdrag. Dette har skaffet ham en meget omfattende erfaringsbase knyttet til grossisters og detaljisters forretningsprosesser og tilhørende bruk av forretnings- og beslutningsstøttesystemer. Geir Henning leder våre implementeringsprosjekter samt at han hjelper våre kunder med analyse og videreutvikling av deres forretningsprosesser slik at de stadig kan få større nytte av våre systemer.

Sissel Borgerud Falk - Seniorrådgiver

Sissel Borgerud Falk

Seniorrådgiver

Sissel har bakgrunn fra en rekke handelsvirksomheter, både innen distribusjon og retail, og hun har også startet og drevet egen butikk. Hun har jobbet både på logistikksiden med innkjøp, vareforsyning og logistikkplanlegging og på markedssiden med et bredt spekter av temaer innen kategoristyring.

Sissel har dessuten jobbet med leverandøroppfølging og -forhandlinger samt vært engasjert i forbedringsprosjekter knyttet til ERP-systemer, prosjektledelse og dessuten en rekke analyse- og forbedringsprosjekter.Sissel leder våre implementeringsprosjekter og hjelper kunder med analyse og videreutvikling av deres forretningsprosesser slik at de stadig kan få større nytte av våre systemer.

Lars Eilertsen - Senior rådgiver og prosjektleder

Lars Eilertsen

Seniorrådgiver

Lars har lang erfaring innen innkjøp og logistikk fra en rekke handelsselskaper innen distribusjon og detaljhandel. I tillegg har han erfaring fra konsulentbransjen og innen nasjonal og internasjonal transport.

Han har dessuten betydelig erfaring fra diverse ERP utvikling- og implementeringsprosjekter der han har hatt sentrale prosjektroller og prosjektlederansvar.

Lars leder våre implementeringsprosjekter og hjelper kunder med analyse og videreutvikling av deres forretningsprosesser slik at de stadig kan få større nytte av våre systemer.

Robert Holst - Support Manager

Robert Holst

Leder Support
Robert har en bred erfaring innen systemutvikling og programmering på vår SQL/Windows/ASP.NET-plattform. Han har dessuten lang erfaring fra kundesupport, både eksternt og internt. Robert jobber med teknisk implementering, drift og support av våre kunder på (Clarity Replenish) Supply Chain Planning samt (Lifeline Visibility) Supply Chain Analytics.

Magnus Lundberg

Applikasjons- og supportkonsulent
Magnus jobber med support til våre kunder på SCP Clarity og SCA Visibility. Magnus har bred kompetanse innen systemutvikling og programmering på SQL/Windows/ASP.NET-plattform. Magnus har lang erfaring som utvikler på Länsforsäkringar og som konsulent på Creuna.

«The Blue Ridge Family»

Inventory Investment AS er en del av «the Blue Ridge Family». Gjennom vår globale partner har vi tilgang på høyt kvalifiserte medarbeidere som dekker hele verden. Her kan du stifte bekjentskap med viktige personer i vår globale organisasjon.

Følg oss på LinkedIn

Rull til toppen