Innkjøp

Supply Chain Planning er vår innkjøps- og vareforsyningsløsning. Den kommer inn der ditt grunnsystem kommer til kort. Typisk vil et grunnsystem ha sin styrke i bredden av funksjonalitet, men mangle den dybden og kapasiteten som skal til for at dine innkjøpere og planleggere skal lykkes med å skape en optimal og lønnsom logistikk for din virksomhet.

Supply Chain Planning er basert på verdens kanskje mest utbredte metodikk for ekspertsystemer innen innkjøp, nemlig de 7 innkjøpssteg. Med denne enkle, men likevel svært kraftfulle metodikken i bunn, får dine innkjøpere tilgang til banebrytende algoritmer og optimeringsprosesser som gir dere muligheten til å hente ut fremragende resultater knyttet til selskapets innkjøp.

Selv om Supply Chain Planning er meget sofistikert og funksjonsrikt, gjør bruken av de 7 innkjøpsstegene det mulig å presentere en intuitivt svært lettfattelig innkjøpsprosess, hvor innkjøperen steg for steg guides til riktig beslutning og hvor systemet selv holder rede på- og justerer prognosemodeller og formler.

Blue Ridge Solutions er med Supply Chain Planning posisjonert som en leder i Gartner Groups Magic Quadrant for Supply Chain Planning Systemer.