Analyse

Med Supply Chain Analytics har du tilgang til data både fra ditt innkjøpssystem og fra ditt ERP-system eller fra andre kilder i sanntid. Systemet er skreddersydd for de analysebehov man typisk finner hos innkjøpere, innkjøps- og logistikkskjefer og hos toppledelsen.

Supply Chain Analytics inneholder dessuten en mengde muligheter innen blant annet sortimentsanalyser, lønnsomhetsanalser og lageranalyser.

Supply Chain Analytics leveres ferdig med et stort antall rapporter som automatisk speiler din organisasjon og struktur. Foruten at rapportene og analysene er strukturert etter de 7 innkjøpstrinn, finnes det et rikt utvalg dashboards og spesialrapporter som ligger klare til bruk.

Supply Chain Analytics har en svært lav brukerterskel; som bruker er du igang med verdifulle analyser allerede fra dag én!
Du kan selv enkelt lage nye rapporter i en mengde varianter, bokstavelig talt i løpet av sekunder.

Er du bruker av Supply Chain Planning, har du Supply Chain Analytics som en integrert del av vår installasjon.