Sortiment

Sammensetning (bredde og dybde) i sortiment - og ikke minst hvilke varer som skal ligge på hvilke lokasjoner - har alltid vært en grunnleggende problemstilling for våre kunder.

SKU Rationalization analyserer etterspørsel og de reelle kostnadene knyttet til produkttilgjengelighet for å kunne avgjøre hvilken sammensetning av varer som er den mest lønnsomme på tvers av ditt selskaps lokasjoner. Denne strategiske SaaS-løsningen definerer den optimale miksen av varer per lokasjon i ditt nettverk.

SKU Rationalization avgjør lønnsomheten knyttet til ulike roller og strategier veid opp mot supplering fra andre lokasjoner mot potensielt tapt salg. Deretter kommer Sku Rationalization løpende frem til foreslåtte inn- og utfasingsstrategier for den enkelte lokasjon.

Er sortimentsanalyse og -styring virkelig så lønnsomt?

Ja, det er faktisk det. Innførting av profesjonell sortimentsstyring har gang på gang vist seg å levere solide og langvarige resultater i form av reduserte lagerholdskostnader, fraktkostnader, svinn og tapt salg. Med en profesjonell sortimentsstyring kan du skape dramatiske forbedringer i salg, kapitalflyt og marginer.

Her er et eksmpel: Fortune 500-selskapet Henry Schein, Inc oppnådde på 6 måneder følgende resultater:
  • Reduserte lager- og fraktkostnader med mer enn 3,1 mill USD.
    Fortune 500-selskap
  • Økte salget med 14%
  • Økte kundeservicegraden med 0,6%
  • Slettet mer enn 9500 ulønnsomme saktegående varer
  • Fikk returnert overlager verdt mer enn 3 mill USD
  • Avskrev dødt lager verdt mer enn 1,4 mill USD