Mobile Store Connect

Et komplisert butikkmiljø: Har du hatt lyst til å bruke vitenskapelig basert vareforsyning av dine egne-, samarbeidende -, eller franchisebutikker?

Men har du samtidig holdt tilbake litt fordi det til nå har sett ut som et litt for komplisert prosjekt? - Din butikkverden består jo av manuelle prosesser, stor variasjon på gjennomføring samt en rekke forskjellige butikksystemer. For ikke å glemme at du ikke har noe system som løpende beregner lagerverdi. Som om ikke det var nok, har du daglig besøk av leverandørenes representanter som for sin del også har sine egne rutiner.

Tenk utenfor boksen: Fordi mange av våre retail-kunder bruker Supply Chain Planning som SaaS - skybasert programvareløsning - tenkte vi hvorfor ikke fjerne disse hindrene gjennom en app som kan kjøres fra en smarttelefon mot det sentralt styrte Supply Chain Planning! På denne måten kunne våre kunder oppnå en rekke fordeler på en gang:
  • En brukervennlig "på rappen" tilgjengelig app som kan startes opp lokalt i løpet av minutter fra en hvilken som helst telefon.
  • En applikasjon som omgår de viktigste hindrene som normalt hindrer retailere eller leverandører fra å anvende profesjonell vareforsyning til sine butikker
  • En applikasjon som anvender state of the art-finessen og håndteringen av forretningsprosesser som trengs i en butikk uten å legge en stor byrde på de lokale butikkmedarbeidere eller leverandørenes vareplasserere.
Mobile Store Connect har blitt designet med alle disse faktorene for øye og for å sikre felles logikk i hele butikkjeden uten en kompleks prosess som spiser opp tiden i butikkene.