KONSULENTTJENSTER

Vi opplever at vi realiserer mer av våre kunders gevinstpotensiale om vi jobber tett sammen når løsningen tas i bruk. Nøkkelen til å få til dette er samarbeid og kompetanseoverføring til brukerne.

Innholdet i vårt samarbeidsprogram følger under.
Geir-Henning Garstad, Konsulentsjef

Samarbeidsmøter

Vi har god erfaring med å legge forholdene til rette for en planmessig og systematisk gjennomgang av nøkkeltall og presisering av samarbeidsaktiviteter. Det er ulikt hvor «skoen trykker» hos den enkelte kunde og ved at vi blir kjent med behov, vil vi kunne gi verdifulle råd og anbefalinger basert på erfaring fra andre kunder.


Kurs og sertifisering

De vanligste forhold det er viktig å avdekke er:

·Hvilket opplæringsbehov har dere de nærmeste6-12 måneder?

·På hvilket nivå utnyttere dere mulighetene i systemet?

·Hvilket sertifiseringsnivå har dere, og hvor ønsker dere å være om et år?

Vi tilbyr behovstilpasset opplæring av nye medarbeidere og generelle felleskurs, repitisjonskurs, Supply Chain Analytics og sertifiserer brukernes kunnskaper i de 7 innkjøpstrinn og selve løsningen.


Innkjøpsanalyse, forbedringsprogram og innkjøpsstøtte

Er man kommet i gang med å bruke løsningen dukker det opp behov for å måle resultater.

·Når dere målene deres?

·Hvilken bevissthet har dere knyttet til oppsett og initiering av systemet i relasjon til måloppnåelse?

·Hvilke ferdigheter har dere til selv å finne og utføre tiltak som medfører bedre resultater?


For å imøtekomme dette behovet tilbyr vi følgende analyseprodukter:

·Systemanalyse basert på de 7-innkjøpstrinn

·Forbedringsprosjekter for servicegrad og lager

·Sortimentsanalyse

·Revisjon og anbefalinger

·Tiltaksoppfølging og resultatforbedring


Faglige arrangementer

Vi har gleden av å jobbe tett sammen med mange dyktige kunder og arrangerer temabaserte brukertreff og seminarer i Norge og USA. Vårt mål er å ta en ledende rolle i å utvikle et profesjonelt nettverk for innkjøpere og brukere av Supply Chain Planning og Supply Chain Analytics. Det har vært et uttrykt ønske fra våre kunder å delta i fora for å få muligheten til å diskutere egne utfordring og utveksle erfaringer.