Integrert vareforsyning

Har du en sammensatt logistikkstruktur hvor varene skal gjennom flere ledd før de ender opp hos din kunde? Kommer dine varer fra leverandør via sentrallager, deretter via regionalt lager før de til slutt ender i en av dine butikker?

En klassisk problemstilling. På det regionale lageret vet man ikke helt når butikken bestiller sine varer og på sentrallageret vet man ikke helt når og hvor mye som blir bestilt av de regionale lagrene. Og bedre blir det ikke hvis dine varer kan følge flere alternativer ruter før de ender opp hos din kunde.

Typisk vil man i slike settinger bygge opp unødvendig sikkerhetslager for å dekke opp for usikkerheten i den kommende etterspørselen nedover i forsyningskjeden. Og like fullt er det krevende å unngå tomgangssituasjoner.

Mange har gjennom årene forsøkt å løse dette intrikate problemet. I Supply Chain Planning er det løst på en elegant måte rent systemmessig og ikke minst for brukeren.

Enten du har en sammensatt assembley-situasjon, et integrert distribusjonsnettverk eller er en retailer med flere nivåer av lokasjoner, er Supply Chain Planning istand til å håndtere dette på en integrert og automatisert måte ditt selskap.