Fraktoptimering

Transportkostnader er ofte en dominerende del av våre nordiske kunders logistikk.

I de aller fleste selskaper skjer fraktoptimering som en egen aktivitet etter at innkjøp har beregnet sine ordre. Frakt som nøkkelfaktor blir dermed ikke tatt med i den totale optimeringen og man kan dermed ikke være sikker på om man til enhver tid minimerer de totale logistikkostnadene.

Supply Chain Plannings Freight Optimization
løser dette problemet. Ved å inkludere dine fraktmatriser/-grenser i beregningen av perfekte innkjøpsordre, kan du både sikre deg at du velger den mest kostnadsoptimale strategien og dessuten tar en ny fornyet vurdering hver eneste gang du plasserer en ordre.

Supply Chain Plannings Freight Optimization optimerer ikke bare løpende frakt som en del av det totale kostnadsbildet, den sammenligner også ditt fraktbudsjett på hver eneste ordre for hver leverandør-/lokasjon med totalt påløpt slik at du til enhver tid kan følge opp om leverandøren overfakturerer eller feilaktig belaster deg for etterleveranser ved manglende leveringsevne.