Medarbeidere

"The Blue Ridge Family":
Inventory Investment er en del av "the Blue Ridge Family". Gjennom vår globale partner har vi tilgang på høyt kvalifiserte medarbeidere som dekker hele verden. Her kan du stifte bekjent skap med viktige personer i vår globale organisasjon.

 Sverre Charles Rosmo
Partner, daglig leder

Sverre har jobbet med forsyningskjeder, transport og innkjøp i over 20 år. De siste 10 årene har Sverre jobbet som prosjektleder, konsulent og i salgsrettet virksomhet hovedsaklig mot nordiske grossister, distributører og detaljister. Sverre brenner for logistikkfaget og ikke minst innkjøps- og lagerstyring. Han har i lengre tid vært engasjert som foredragsholder på Handelshøyskolen BI og Logistikkhøyskolen. Han har tidligere publisert artikler om temaet. Sverre er i dag medlem i styret i LOGMA.
 Jon Terje Stubberud
Partner, teknisk sjef

Jon Terje har 20 års erfaring med implementering og oppfølging av installasjoner hos nordiske og europeiske logistikkbedrifter. De siste 10 årene har Jon Terje jobbet spesielt med verdensledende spesialistløsninger knyttet til innkjøp og vareforsyning hvor han spesielt har hatt ansvaret for den tekniske siden av prosjektene. Det å implementere spesialistløsninger er ofte et møte med et vell at plattformer og teknikker, helt fra AS/400 og RPG til Java, Microsoft og serviceorienterte arkitekturer (SOA). Med Jon Terjes erfaringsbase er vi meget fleksible mht plattform og teknisk arkitektur.
Sissel Borgerud Falk
Senior rådgiver

 Sissel har bakgrunn fra en rekke handelsvirksomheter, både innen distribusjon og retail, og hun har også startet og drevet egen butikk. Hun har jobbet både på logistikksiden med innkjøp, vareforsyning og logistikkplanlegging og på markedssiden med et bredt spekter av temaer innen kategoristyring.

Sissel har dessuten jobbet med leverandøroppfølging og -forhandlinger samt vært engasjert i forbedringsprosjekter knyttet til ERP-systemer, prosjektledelse og dessuten en rekke analyse- og forbedringsprosjekter.

Sissel leder våre implementeringsprosjekter og hjelper kunder med analyse og videreutvikling av deres forretningsprosesser slik at de stadig kan få større nytte av våre systemer.

Kirsten Olsson
Assosiert partner

 Kirsten har mange års erfaring innen salg og markedsføring. Hun har dessuten de siste 18 år jobbet som innkjøpssjef og har også vært bruker av vår metodikk - de 7 innkjøpssteg.

Kirsten er en meget erfaren bruker av en flere ERP-systemer og har dessuten en bred erfaring i en rekke relaterte fagdisipliner innen logistikkfeltet.

Kirsten har, utover sin inngående kjennskap til byggevarebransjen, også omfattende retail-erfaring.

Kirstens brede logistikkerfaring i kombinasjon med hennes spisskompetanse på vår metodikk, gjør at Kirsten har spesielt gode forutsetninger for å legge til rette for at våre kunder får designet de riktige løsningene og prosjektene.

  • Telefon: +47 916 79 782
 Finn Meckelborg
Partner, administrasjonssjef

Finn har bakgrunn som lærer. Fra læreryrket tok han steget inn i IT-bransjen hvor han særlig de siste 10 årene har prosjektleder og konsulent. Det er kanskje særlig som kursholder Finn er mest kjent. Hans dybdekunnskap om våre kunder og løsninger, kombinert med et profesjonelt syn på kurs og pedagogikk har gjort ham til den desidert mest prefererte kursholderen blant våre kunder. Foruten å være etterspurt blant våre kunder i norden har han derfor de siste årene reist i skytteltrafikk til land som Holland, England, Sør-Afrika, Belgia og Finland og Russland.
Geir Henning Garstad
Partner, konsulentsjef

Geir  Henning har i en rekke år jobbet med komplekse problemstillinger knyttet til innkjøp, vareforsyning og sortimentsstyring hos store og toneangivende aktører i norsk varehandel. Han har dessuten erfaring fra tunge systemutviklings- og implementeringsprosjekter der han har hatt sentrale prosjektroller og prosjektlederansvar. Ved siden av dette har han vært sentral i en rekke utrednings- og analyseoppdrag. Dette har skaffet ham en meget omfattende erfaringsbase knyttet til grossisters og detaljisters forretningsprosesser og tilhørende bruk av forretnings- og beslutningsstøttesystemer. Geir Henning leder våre implementeringsprosjekter samt at han hjelper våre kunder med analyse og videreutvikling av deres forretningsprosesser slik at de stadig kan få større nytte av våre systemer.
 Robert Holst
IT-konsulent og supportansvarlig

Robert har en bred erfaring innen systemutvikling og programmering på vår SQL/Windows/ASP.NET-plattform. Han har dessuten lang erfaring fra kundesupport, både eksternt og internt. Robert jobber med teknisk implementering, drift og support av våre kunder på (Clarity Replenish) Supply Chain Planning samt (Lifeline Visibility) Supply Chain Analytics.


Magnus Lundberg
Applikasjons- og supportkonsulent

Magnus jobber med support til våre kunder på SCP Clarity og SCA Visibility.

Magnus har bred kompetanse innen systemutvikling og programmering på SQL/Windows/ASP.NET-plattform.

Magnus har lang erfaring som utvikler på Länsforsäkringar og som konsulent på Creuna.  • Telefon +47 472 75 601
    Mail: magnus.lundberg (at) inven.no