CERVERA INVESTS IN A CRYSTAL CLEAR FUTURE WITH BLUE RIDGE CLOUD SUPPLY CHAIN PLANNING

Sweden': s leading home accessories retail chain, Cervera, will implement Blue Ridge Cloud retail solution to maximize profits.

Marietta, GA (PRWEB) December 03, 2014

Blue Ridge announced today that the Swedish home accessories retail chain, Cervera, will implement the Blue Ridge Supply Chain Planning Cloud. The Swedish retailer will use the new demand forecasting, planning and supply chain management suite to create efficiencies by more precisely aligning supply with demand. Cervera expects greater supply chain visibility will enable the company to optimize inventory and profit, and ultimately maximize growth.

Quote startThis project will be of crucial importance for our future capital flow and value as we are able to grow and make the investments necessary to further strengthen the brandQuote end

Cervera'n s business, which operates 68 stores generating 135 million USD in annual revenue, is strongly influenced by seasonal buying patterns, and needed a solution that could anticipate and respond to demand changes. "Christmas is our absolute peak shopping season where we put almost 25 percent of our total sales for about 30 days," stated Hans Redig Bohlin, Cervera's Supply Chain Manager. Bohlin continued, "The ability to understand and clearly see what products, how much, and when we need to plan for is a strength that will give us an advantage and will positively influence our inventory investment."

The retailer also saw the Blue Ridge multi-echelon demand management capabilities as an opportunity to increase cash flow by better aligning inventory across the company's retail locations and distribution centers. "This project will be of crucial importance for our future capital flow and value as we are able to grow and make the investments necessary to further strengthen the brand," affirmed Yvonne Magnusson, CEO of Cervera.

Blue Ridge's Nordic implementation and education partner, Inventory Investment AB, is set to launch the implementation and expects that Cervera will yield rapid results. "Cervera's choice in our cloud platform is further evidence of the benefit that the retail industry gains by leveraging big data," stated Sverre Rosmo, CEO of Inventory Investment AB. Rosmo continued, "The working capital they will free up will provide Cervera a huge advantage when it comes to strategic planning, including the ability to plan their campaign intensive sales."

About Cervera
Cervera offers a wide range of selected quality and designer products for cooking, serving and decorating in an inspiring shopping environment where service and knowledge give customers added value. The Cervera chain has 68 stores, including 18 franchisees and E-commerce. The group also includes NK Glass, Porcelain & Kitchen. Cervera employs about 600 people and in 2013 reached about 950 million SEK in sales. The stores' product line consists of about 6,000 items. In some stores, Cervera also carries a range of lighting and furniture products adapted to the kitchen and dining area.

About Blue Ridge
Blue Ridge Cloud supply chain planning and analytics solutions provide next-level visibility and precision in demand forecasting, planning and replenishment to retailers, distributors, and manufacturers. By optimizing product availability, inventory, and logistics costs, these companies increase cash flow by 50% or more and improve sales by double-digits, while stabilizing or even reducing inventory up to 30%. Blue Ridge demand-driven solutions can be implemented in as little as 90 days and scaled to the most complex supply chains. For more information, visit http://www.blueridgeinventory.com.

About Inventory Investment Sweden AB
Inventory Investment is laser focused on optimizing demand planning and replenishment. Through a large number of projects in the Nordics as well as in EMEA, the Inventory Investment team brings extensive experience and expertise in profitable supply chain management. Together with Atlanta based Blue Ridge, they form one of the largest professional teams focused on forecasting, planning, and a state-of-the-art replenishment system based on the world's most wide-spread best practice within buying - "The Seven Steps of Buying." The Swedish operation is a subsidiary of Inventory Investment AS in Norway. In addition to Cervera, Inventory Investment also works with companies such as Procurator, GGP (Stiga), Melby and others. For more information, visit http://www.inven.se

24. juni

Gullsmedkjede ser en skinnende fremtid i cloud-basert teknologi
for optimering av forsyningskjeder


Norges ledende gullsmedkjede Panorama Gruppen implementerer

Blue Ridge-løsningene for planlegging og styring av sin forsyningskjede

og for å kunne akselerere sin bunnlinjevekst

Inventory Investment annonserte i dag at Panorama har valgt Blue Ridge-løsningene knyttet til prognostiserings-, planleggings- og vareforsyningsteknologi. Norges ledende selskap innen gullsmedartikler og gaveartikler blir en del  av Blue Ridge-familien for å kunne forsterke sin vekst gjennom økt synlighet og styring i hele sin forsyningskjeden.

Panorama er et selskap som påvirkes tungt av sine kunders sesongbetonte handlemønstre og ønsket å forbedre sin kapitalstrøm. De søkte derfor en cloudbasert løsning som kunne gi selskapet høypresisjons projeksjoner av sin vareforsyning samt kraftig analysekapasitet. "Det å helt presist kunne forstå hvordan sesongmønstre i etterspørselen påvirker vår lagerinvestering i forkant av julen vil bli avgjørende for vårt selskap", sier Helge Valeur, CFO og prosjektsponsor. "Vi forventer å oppnå enestående servicenivåer i alle deler av vår forsyningskjede og samtidig å redusere vårt lager med tosifrede prosenttall."

  Inventory Investment er allerede godt i gang med implementeringen og løsningen er klar til å generere resultater. "Siden dette er en ekte multi echelon-løsning basert på Dynamic Demand Management-teknologien Blue Ridge-løsningen benytter for å synkronisere vår forsyningskjede helt fra våre smykkehyller til sentrallageret og helt tilbake til våre leverandører, vil det skape en helt synkronisert forsyningskjede - noe som for oss er virkelig enestående", sier Joelian Hirst, logistikkdirektør og prosjekteier i Panorama.

Ledelsen i Panorama ser også den langsiktige betydningen av å implementere denne løsningen. "Dette prosjektet vil ha en veldig stor påvirkning av vår kapitalflyt, samtidig som vi opprettholder vår evne til å levere i tråd med våre kunders forventninger", sider Helge Holen, daglig leder i Panorama. "Dette vil styrke vår bunnlinje og ha en avgjørende betydning for den fremtidige verdien av vårt selskap".

Blue Ridge ser Panoramas valg som en del av en trend innen retail hvor man søker å dra full nytte av Big Data. Sverre Rosmo, daglig leder i Inventory Investment sier at "Panorama ser at cloudplattformen er en meget effektiv måte å generere forbedret arbeidskapital sammelignet med andre alternativer." Han sier videre at "den fleksibiliteten og skalerbarheten i cloudplattformen til Blue Ridge er sentrale komponenter som vil sette Panorama i stand til å tilpasse seg og vokse med utfordringene som kommer fra sterkt sesongpreget detaljhandel".

Om Panorama:

Panorama AS er i dag Norges største leverandør i gullsmedbransjen. Selskapet har hatt en betydelig vekst siden starten i 1997 og driver virksomhet i hele verdikjeden fra design til produksjon og butikk. Konsernet har i dag 500 medarbeidere og en forventet årsomsetning på 400 millioner kroner. Panorama Gruppen har en global innkjøpsaktivitet og en ledende posisjon i Norge som utgangspunkt for en ambisjon om videre sterk og lønnsom vekst. Panorama eier gullsmedkjedene Gullfunn og Juvelen. Dette er kjeder som til sammen har mer enn 110 butikker over store deler av landet. En del av butikkene er eiet av kjedene, mens øvrige butikker er franchisedrevet.

Alle disse butikkene tilbyr et bredt utvalg av gullsmedvarer. Fra de kostbare diamantsmykkene via sølvsmykker til både han og henne, dåpsgaver og rimeligere bijouterismykker. Butikkene vil også kunne tilby sølvbestikk og et smalere utvalg av smykker fra andre anerkjente leverandører.


10. Juni: BluePrint Nordic ble igjen en stor suksess

Årets konferanse ble igjen en stor suksess med ledende aktører fra både Norge, Sverige, Damark, Polen og England

Årets konferanse hadde et variert utbud av presentasjoner, suksesshistorier og demonstrasjon av ny og banebrytende teknologi.

Seminaret inneholdt demonstrasjoner på best practice og banebrytende problemløsninger fra aktører over hele verden. Det vanket også en rekke foredrag om selskaper som Dahl, Løvenskiold Handel, Musgrave og Stokke.

Vi fikk se eksempler på meget avansert og effektiv bruk av våre analyse og rapporteringsmuligheter. Vi fikk også se hvordan BlueRidge-løsningen kan skape helintegrerte globale forsyningskjeder, nå også med full integrasjon helt til produsentens egne produksjonsplaner.

På konferansen ble det også lansert en aktiv porting av våre løsninger til sosiale kanaler. Det kan med rette hevdes at løsningene nå er grenseløse.

Men mest av alt var dette brukernes konferanse. Aldri har så mange knyttet kontakter med hverandre i inn og utland. Deltakelsen har vært rekordstor og som vanlig har Inventory Investment og Blue Ridge lagt opp til informasjonsdeling og knytting av kontakter også i oppfølgingen etter konferansen.

Det at Blue Ridge nå også er del av Gartner Group's Magic Quadrant, preget også konferansen. Det ble presentert svært spenstige visjoner for fremtiden. Løsningene strekker seg nå helt fra retail og inn i produsentenes produksjonsplaner. Den banebrytende DDM-teknologien til Blue Ridge Inventory er en nøkkelfaktor i den videre utviklingen.
 BluePrint Nordic går av stabelen på Losby Gods 3.-4. juni 2014

For 6. år på rad avholdes BluePrint Nordic på Losby gods. Dette er en av de største samlingene s om knytter profesjonelle brukere av verdensledende teknologi for planlegging, styring, optimering og analyse av forsyningskjeder.

Nok en gang samles brukere, ledere sammen med oss på Losby Gods for å sette hverandre i stevne. Vi kommer i år til å få høre banebrytende foredrag fra bl.a Brødrene Dahl, Løvenskiold Handel, Stokke, Musgrave. I år er det dessuten deltakelse fra alle nordiske land, Polen og USA. Det tegner nok en gang til å bli et industriledende seminar.

Seminaret ledes også i år ar Dan Craddock. I tillegg deltar Greg White, CEO i Blue Ridge - som nå er posisjonert i The Gartner Magic Quadrant - samt Rod Daugherty, en anerkjent visjons- og strategi- og løsningsbygger i selskaper som E3, JDA og Manhattan. Han er nå sjef for produktstrategi i Blue Ridge.

02.04.2014 Engrospartner akselererer videre vekst med skybaserte planleggingsløsninger for Supply Chain.

Den ledende leverandøren av varer til bensinstasjoner, kiosker og servicehandelen lanserer skybaserte Blue Ridge-løsninger for prognostisering av etterspørsel, planlegging, innkjøp og vareforsyning samt analytiske løsninger for å sikre vekst og en fortsatt bransjeledende posisjon kundeservice.

Inventory Investment, en ledende nordisk tilbyder av skybaserte supply chain planning-løsninger annonserte i dag at Engrospartner har valgt deres etterspørselsdrevne optimerings- og vareforsyningsløsninger fra Blue Ridge.

KBS-distributøren vil også implementere Blue Ridge Supply Chain Analytics-løsningen. Engrospartner forventer på denne måten å legge fundamentet for videre vekst ved å forbedre lønnsomhet og kapitalstrøm samtidig som de opprettholder en eksepsjonell kundeservice i en bransje som i stadig økende grad baserer seg på kampanjedrevet salg.

Engrospartner ser en betyd elig verdi i løsningens evne til presist å tilpasse lagernivåer med etterspørsel og til å optimere lønnsomheten i hele forsyningskjeden. «Vi ser frem til å ta i bruk et system som gir oss tilgang til den siste utviklingen i bransjen så vel som fremtidige vekstmuligheter», si der Peter Stangeland, salgs- og innkjøpsdirektør i Engrospartner. «Presis prognostisering av kampanjer og avanserte projeksjonsmuligheter sette oss i stand til effektiv og lønnsom styring av vår forsyningskjede samtidig som vi oppfyller våre mål om å være industriledende på kundeservice.»

Ledelsen i Engrospartner ser den strategiske verdien når Inventory Investment nå implementerer Blue Ridge-løsningene. «Vi ser dette valget som et steg inn i fremtidens verdikjedestyring. Vår visjon er å benytte innovasjoner innen verdikjeden til å drive langsiktig vekst og forbedret kapitalflyt», legger Beate Storsul til, administrerende direktør i Engrospartner. Hun sier videre: «En resultatdrevet, raskt implementerbar skybasert løsning vil være et avgjørende element i å nå den visjonen».

Om Engrospartner:

Engrospartners visjon er: "Det skal være enkelt og lønnsomt å være kunde av Engrospartner." Engrospartner er den eneste grossisten i Norge som har en spesialisert distribusjon til KBS-bransjen over hele landet. Nøkkelkunder er 7-Eleven, Shell 7-Eleven, YX bensinstasjoner samt Narvesen. Selskapet er et heleid datterselskap av Rema Distribusjon Norge AS, som er grossist for 550 REMA 1000-butikker i Norge. I fjor omsatte Rema Distribusjon for 34 milliarder kroner.

Vi forventer at visjonen og lederskapet i Engrospartner vil bidra til å posisjonere grossistens posisjon inn i en eliteposisjon. Beate og Peter forstår at for å dra nytte av fremtidig vekst, må en innovative logistikkstrategi være på plass. Vi er sikre på at deres lederskap sammen med bruken av våre løsninger vil bidra til ytterligere lønnsomhet, kapitalstrøm og kundeservice i løpet av meget kort tid. Vi ser frem til et langt og fruktbart samarbeid.

12.03.2014 Gartner posisjonerer Blue Ridge i Magic Quadrant Report for Supply Chain Planning System Record

Vår partner, Blue Ridge, har med sine skybaserte prognose, planleggings, vareforsynings- og analytiske løsninger nå annonsert at Gartner, det globale analyseselskapet for IT-løsninger, har besluttet å innplassere Blue Ridge i den Magiske Kvadranten 2014, the 2014 Magic Quadrant Report for Supply Chain Planning System of Record (SCP SOR). Dette er første gang SCP Magic Quadrant Report har blitt lansert av Gartner siden 2010. Ta kontakt med oss hvis du vil se nærmere på rapporten.

Innlemmelse i the Magic Quadrant krever "betydelig teknisk dekningsmområde - leverandøren må dekke minst 5 av 9 tekniske kapabiliteter knyttet til et planleggingssystem for forsyningskjeder:
1. Prosess-styring
2. Felles data-, prosess- og analytiske modeller
3. Skalerbare til å kunne håndtere globale forsyningsmodeller
4. Resultatstyring og analytisk støtte
5. Støtte collaboration
6. Kunne anvende segmenterte planleggingsmodeller innen vareforrsyning
7. Master Data Management
8. Integrasjon til transaksjonssystemer (ERP/grunnsystemer)
9. Enkelt kunne gjennomføre endringer av planer på tvers av planleggingsmodellen i et 24/7-miljø

Om the Magic Quadrant
Gartner har ingen preferanser for noen spesiell leverandør, noe produkt eller noen tjenester nevnt i forskningspublikasjoner og anbefaler ikke brukere til å velge de leverandørene som har de høyeste ratingene.


25.02.2014: Icopal tar tak i sin logistikk

Norges ledende leverandør av beskyttelse av bygninger tar i bruk nye løsninger for prognostisering, planlegging og vareforsyning for ytterligere å styrke sin vekst og rykke fra sine konkurrenter.

Inventory Investment AS annonserte i dag at Icopal har valgt selskapets etterspørselsdrevne løsninger fra Blue Ridge for prognostisering, planlegging, innkjøp og analyse. Icopal valgte Inventory Investment til å styrke videre vekst ved å ta styringen og kontrollen av selskapets forsyningskjede til et helt nytt nivå.

Icopal så en enestående verdi i løsningens evne til å planlegge fremover i tid, styre unna potensielle problemer og dermed bidra til å opprettholde selskapets renommé for fremragende service. «Vi ser frem til en helt ny oversikt gjennom hele forsyningskjeden. Vi kan bli mye mer proaktive og dermed minimere overraskelser og hindre uønskede situasjoner før de inntreffer», sier Asgeir Lium, Supply Chain Manager i Icopal. «Med en slik avansert kontroll over fremtidige ordre og lagernivåer kan vi utløse ytterligere effektivitetspotensialer samtidig som vi sikrer en høy service overfor våre kunder. I bransjen for industrielle produkter er dette nivået på fremtidige planlegging, presisjon og analyse ganske enestående».

Ledelsen i Icopal har også lagt vekt på den strategiske og langsiktige verdien de cloud-baserte Blue Ridge-løsningene levert av Inventory Investment kan gi. «Vi ser at planleggingsmulighetene som Blue Ridge-løsningene fra Inventory Investment gir, vil sette oss i stand til å øke vårt forsprang i bransjen og å ytterligere forbedre vår ytelse som leverandør med knivskarp presisjon knyttet til fremtidige ordre», sier administrerende direktør Trygve Bruno Thøgersen. «Vi får full kontroll på vår kapitalstrøm fordi systemet har kontroll på hver eneste ordre ned på daglig nivå. Implementeringen har vært helt sømløs og vi er veldig fornøyde.»

Icopal benyttet i flere år et enkelt innkjøpssystem og innså at deres behov for en ny generasjon systemer kunne understøtte den nye generasjonen av høyt utdannede og profesjonelle logistikere. «Nå inns er profesjonelle logistikere kanskje mer enn noen gang hvilken innvirkning de har på selskapets bunnlinje», legger Lium til. «Vi ønsker å gi dem løsninger som til fulle gir dem muligheter for å planlegge og styre vareflyten på den absolutt mest lønnsomme måten. Dette innebærer å ta steget opp i førstedivisjonen innen planlegging og optimering av forsyningskjeder", sier Lium.

Vi ser allerede potensialene på tvers av hele selskapet. "Jeg har fulgt Icopal i flere år. Basert på kompetansen og talentet i deres team, og ikke minst ledelsens strategi, var jeg overbevist om at de ville være i stand til å dra nytte av denne innovasjonen innen deres forsyningskjede», sier Sverre Rosmo, daglig leder i Inventory Investment AS. "De tar nå steget inn i elitedivisjonen. Vi er både ydmyke og glade over å ha fått Icopal som kunde og ser frem til et langt og fruktbart partnerskap".

Om Icopal

Icopal Gruppen leverer høykvalitets produkter for flate og skrånende tak og tilbyr et bredt spekter tjenester, bl.a installasjon. Icopals kjernevirksomhet er vannbeskyttelse med spesiell fokus på membraner, men også på relaterte byggevare. I Norge har Icopal 400 ansatte og en omsetning på 1 mrd NOK. Icopal er markedsleder med høy fokus på kvalitet både med tanke på produkter og tjenester.

For mer informasjon, besøk http://www.icopal.no.

15.01.2014 Inventory Investment deltar sammen med Blue Ridge på NRF 2014

Kom og møt oss på NRFs årlige komferanse i New York 13.-16. januar 2013.

Vi er i BOOTH nummer C226. Vi kan der friste med bl.a:
  • En 6 måneders fri SaaS-avtale
  • 30 minutter fri konsultasjon: Koble din varebeholdning til din bunnlinje!
  • Gratis Expo Pass: Klikk her.
  • Vil du gjøre en avtale om et møte med oss allerede nå? Klikk her.
  • Du får snakke med Anders Armandt, innkjøpssjef på Procurator AB, som på NRF får sin hedersbevisning av Retail Touch Points for Procurators gjennombrudd innen innkjøp og vareforsyning.