14.12.2010: Løvenskiold Handel optimerer sine innkjøp og vareforsyning etter bare 10 ukers implementering

Se egen pressemelding


 26.10.2010: Malorama AS tar i bruk Clarity Replenish for å optimere sine innkjøp og vareforsyning

Se egen pressemelding

07.10.2010: Løvenskiold Handel AS tar i bruk Clarity Replenish for å optimere sine innkjøp og vareforsyning

Se egen pressemelding

06.06.2010: Superbrukerseminaret arrangert for 2. gang i Oslo.

Igjen et stort oppmøte og meget engasjerte deltakere.

15.01.2010: Trebuchet AS Live med Clarity Replenish

 Trebuchet er en spennende 4.parts logistikktilbyder i Norden som benytter CLARITY Replenish som et direkte konkurransevåpen for å vinne nye kunder til sin virksomhet.


 15.01.2010: K. Ekrheim live med Clarity Replenish

K Ekrheim AS er en dagligvaregrossist som opererer i Oslo-området. Selskapet trengte et kraftig, fleksibelt og enkelt optimeringsverktøy for å kunne omstille seg og bli mer profesjonelle på innkjøp. De valgte CLARITY Replenish.