03.12.2008: Snu trenden - optimer dine innkjøp: Steg 1: Etterspørselsprognostisering.

Artikkel i Logistikk & Ledelse

01.11.2008 Optimering av innkjøp og vareforsyning sentralt for en handelsbedrifts inntjening og konkurransekraft.

Artikkel i Logistikk & Ledelse

01.10.2008: Inventory Investment AS etablerer seg i det norske/nordiske markedet.

Inventory Investment AS etablerer seg som leverandør av løsninger for innkjøp/vareforsyning. I første omgang skal selskapet arbeide mot det norske markedet, men på sikt vil virksomheten utvides til Norden.

Artikkel i Logistikk & Ledelse.