Kunder internasjonalt

Internasjonalt finnes det kunder i en rekke land. Som i Norden, spenner kundene over en rekke bransjer og kundestørrelser. De minste kundene omsetter for ca 15-20 millioner USD, mens de største kundene omsetter for 5-6 milliarder USD.

Fremtredende land er USA og Canada, men finnes også kunder i flere Sør-Amerikanske land.

Her kan du lese mer om de internasjonale kundene.