Våre kunder er

  • Grossister
  • Distributører
  • Detaljister

Det er i prinsippet ingen faste regler for hvor store eller små våre kunder må være; vi har jobbet med aktører helt fra en årsomsetning på 100 millioner kroner til 50-60 milliarder kroner. Det som imidlertid vil kjennetegne våre kunder, er at:
  • Selskapets logistikk er kompleks - Det kjøpes inn et stort antall varelinjer fra en betydelig mengde leverandører, både lokalt og globalt under varierende betingelser og transportløsninger
  • Innkjøps-, transport- og lagerkostnader er en dominerende del av kostnadsmassen
  • Det er bundet betydelige lagerverdier
  • Tilgjengelighet av varene i sortimentet er en avgjørende konkurransefaktor
  • Men kanskje viktigst: Ledelsen ser at det ligger betydelige potensialer i forbedret innkjøps- og lagerstyring i virksomheten