Velkommen til vår seksjon for fagstoff.

Her finner du diverse artikler du står fritt til å laste ned. Tilbakemeldinger og synspunkter mottas med takk!

Hilsen Inventory Investment-teamet

De 7 innkjøpssteg:

Her finner du en artikkelserie som først etablerer innkjøp som konkurransevåpen og som et av de mest lønnsomme områder et handelsselskap kan bruke ressurser på. Dernest følger vi de velkjente 7 innkjøpssteg frem til en perfekt optimert ordre.
Innkjøp som konkurransevåpen
Steg 1 - Etterspørselsprognostisering
Steg 2 - Ledetidsprognostisering
Steg 3 - Optimering av servicegrad
Steg 4 - Innkjøpsstrategi
Steg 5 - Daglig optimering av innkjøp
Steg 6 - Spesialordre og optimering
Steg 7 - Endelig ordrebygging og -validering