Melbye Skandinavia AS tar i bruk neste generasjon innkjøpsløsning

En av Skandinavias ledende aktører innen produkter og smartere systemløsninger innen energiog fibernett er operativ med fremtidsrettet løsning for optimering av innkjøp og vareforsyning.
Kunder - Melbye AS

Kolbotn 10. april 2012 – Inventory Investment AS, et ledende spesialistmiljø innen resultatorienterte løsninger for prognostisering samt optimering av innkjøp og vareforsyning underrettet i dag om at Melbye Skandinavia AS nå eroperative med spesialistverktøyet CLARITY Replenish for å optimere selskapets varestrømmer til selskapets lager på Skedsmo utenfor Oslo. Selskapet vil utvide bruken av CLARITY til å omfatte sine lagre i Sverige og Danmark høsten 2012.

«Vi hadde en god innkjøpsløsning for vår virksomhet i Norge. Da vi skulle bytte IT-plattform trengte vi imidlertid et mer moderne og fremtidsrettet system som minst hadde den funksjonaliteten vi var vant til. Det viste seg at CLARITY Replenish er et meget moderne system som tilfredsstiller både tekniske og funksjonelle krav for fremtiden. Dernest har systemet gjennom Lifeline Visibility meget brukervennlige og sofistikerte gjennom rapport- og analysemuligheter som gjør at vi kan gjøre dyptgripende studier av vår logistikk for dermed å utløse ytterligere lønnsomhetspotensialer. Vi har i det hele tatt fått et system som er meget fremtidsrettet og som godt faller sammen med vår nye IT-plattform», sier Jonny Casper Johnsen, IT- og kvalitetssjef.

CLARITY Replenish, som utvikles av Atlanta-baserte Blue Ridge®, brukes av en rekke grossister og detaljister over hele verden, og ikke minst i Norden. «Da Melbye Skandinavia meddelte oss at de planla å forlate sin eksisterende innkjøpsløsning, visste vi at CLARITY måtte matche – og helst forbigå systematikk som til nå har satt standarden for innkjøp hos grossister og distributører globalt. Vår partner, Blue Ridge, har bestrebet seg på at CLARITY Replenish og Lifeline Visibility skal være ytterst intuitive og brukervennlige systemer. Nettopp fordi brukerakseptansen var så viktig for Melbye Skandinavia, er vi både stolte og glade for å ha blitt valgt som neste generasjons støttespiller for optimalisering av Melby Skandinavias vareflyt», sier Sverre Rosmo, daglig leder i Inventory Investment.

«Innkjøp er en kritisk aktivitet for Melbye Skandinavia. Det at Inventory Investment hadde den nødvendige erfaringsbasen og systematikken for en problemfri migrasjon fra vårt gamle innkjøpssystem til CLARITY Replenish var for meg en avgjørende faktor. Prosjektet har etterpå vist at dette har gått akkurat som planlagt. Vi kan nå planmessig skape en pan-nordisk innkjøpsorganisasjon med CLARITY», sider Christian Aasheim, administrerende direktør i Melbye Skandinavia.

Melbye Skandinavia (www.melbye.no)

er et ledende teknisk Skandinavisk salg- og markedsføringsselskap som leverer fremtidsrettede produkter og smartere systemløsninger for
infrastruktur innen energi- og fibernett. Innenfor energimarkedet er Melbye markedsleder på linjeområdet og sterk på kabeltilbehør. Melbye leverer markedets bredeste portefølje innen fiberoptiske nett. Hovedkontoret er lokalisert i Oslo, men konsernet har totalt 9 salgskontorer i Norge, Sverige og Danmark. Årlig omsetning er på 255 millioner kroner og selskapet har 74 ansatte.

Inventory Investment (www.inven.no )

fokuserer ene og alene på optimering av innkjøp og vareforsyning og har gjennom et stort antall prosjekter i Norden og EMEA forøvrig opparbeidet en omfattende erfaring
og ekspertise innen fagfeltet. Sammen med Atlantabaserte Blue Ridge utgjør de et av de største fag- og utviklingsmiljøene innen optimering av innkjøp og vareforsyning globalt og markedsfører CLARITY Replenish, et system basert på verdens mest utbredte best practice innen innkjøp – “The Seven Steps of Buying”.

www.inven.no | www.brinv.com | www.buyercampus.com

Sverre Rosmo

Sverre Rosmo

Sverre har jobbet med forsyningskjeder, transport og innkjøp i over 20 år. De siste 10 årene har Sverre jobbet som prosjektleder, konsulent og i salgsrettet virksomhet hovedsaklig mot nordiske grossister, distributører og detaljister. Sverre brenner for logistikkfaget og ikke minst innkjøps- og lagerstyring. Han har i lengre tid vært engasjert som foredragsholder på Handelshøyskolen BI og Logistikkhøyskolen. Han har tidligere publisert fagartikler. Sverre er i dag medlem i styret i LOGMA.

Legg igjen en kommentar

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Ved å melde deg på nyhetsbrevet vårt, godtar du at vi lagrer e-postadressen din.

Gjør innsikt om til handling

La oss snakke om hvordan vi kan skape effektive innkjøp og vareforsyning som synes på bunnlinjen for din bedrift!
Rull til toppen