Dine kundedata er grunnlaget for din suksess

Dine kunder, leverandører og ditt selskap er avhengige av nøyaktige prognoser for økt synlighet og redusert risiko i forsyningsjeden. Mer presise prognoser setter deg i stand til å redusere utsolgtsituasjoner og å fjerne overlager, og det betyr økt salg samtidig som du holder kostnadene i sjakk.

Med våre løsinger for prognostisering og styring av etterspørsel får du større innsikt og kan tilpasse deg til dine kunders kjøpsmønstre – og hva som påvirker dem til å kjøpe, og når. Forutsi når, hvor og hvor mye de kommer til å kjøpe slik at du kan forsyne dem med nøyaktig hva de vil ha – uten at det koster deg mer.

Det å kunne planlegge på aggregerte nivåer kan ofte være en fordel. Det kan være at du ønsker å planlegge for en produktgruppe, -kategori eller på tvers av regioner. Vår løsning aggregerer enkelt dine data i tråd med dine produkt- og lokasjonshierarkier. Dermed kan du enkelt og kraftfullt simulere, justere og effektuere alt fra nye budsjetter til målrettede kampanjer. Systemet sørger for utregningen for den enkelte vare på den enkelte lokasjon eller butikkhylle. Du kan planlegge på det nivået du ønsker, systemet håndterer resten.

Styring av prognoser på aggregerte nivåer er mer enn bare en summert sammenstilling av din fremtidige etterspørsels- og forsyningssituasjon. Vårt strategiske prognose- og planleggingsverktøy hjelper brukere med å simulere potensielle endringer og hvordan de vil påvirke etterspørselsplan for deretter effektivt å gjennomføre endringene og dermed forbedre både topp- og bunnlinje.

Du kan blant annet:

 • Lage kampanjer på tvers av hele ditt nettverk i ett eneste skjermbilde
 • Respondere raskt på variasjoner i etterspørselen
 • Effektivt la markedsinnsikt og brukerstyring styre prognoseprosessen
 • Effektivt jobbe på ulike kategorinivåer og få justerte prognoser på alle nivåer – uansett hviket nivå du jobber på.

Optimaliser din lagerinvestering

For å kunne møte dine kunders etterspørsel på en kostnadseffektiv måte, trenger du lett tilgjengelig informasjon du kan stole på, både på kort og lang sikt. De skybaserte Blue Ridge-løsningene forutser kundebehovene på tvers av kanaler og lokasjoner. På denne måten kan du både ligge hakket foran dine kunder og samtidig tilpasse dine lagernivåer på en så lønnsom måte som mulig.

Hvis det er noe som er sikkert i dagens markeder, er det at ingenting er sikkert. Når ting endrer seg i dine markeder eller i din forsyningskjede, responderer våre løsninger raskt og effektivt og hjelper deg med å unngå å være utsolgt og måtte foreta kostnadskrevende korreksjoner.

De skybaserte Blue Ridge-løsningene lager ikke bare dagens ordre, men en plan for alle kommende ordre inntil 24 måneder inn i fremtiden. Disse ordrene tar hver og en hensyn til dine servicegradmål, behov for økonomisk optimering, fremtidige sikkerhetslagerbehov, restriksjoner innen logistikken, så som minimum ordrekvantitet, multipler, hvor mye plass du har på lageret eller i dine butikker, fraktoptimering – kort sagt – de er reelle ordre.

Hver morgen har du en forsyningsplan for din totale forsyningskjede. Den lages uten behov for at brukeren behøver å foreta seg noe. Trenger du å vite hva du kommer til å motta eller ha på lager en gitt dag inn i fremtiden, får du svar på det der og da. Og vil du dele dette med dine kunder eller leverandører, er det veldig enkelt. De vil med en gang forstå informasjonen og kan der og da samarbeide med deg om sine fremtidige leveranser – og dermed blir din fremtid enda mer forutsigbar.

I moderne forsyningskjeder henger alt sammen. Når en kunde handler noe i din butikk, må dette henge sammen med hvordan varen i fremtiden bestilles fra ditt lager – og i sin tur hvordan varen bestilles mot din leverandør. Når vi kobler sammen hele forsyningskjeden på denne måten, sikrer vi at alt som skjer i sisteleddet mot kunden både i dag og i fremtiden henger sammen med hvordan du må kjøpe inn til ditt sentrallager. På denne måten kan du alltid være sikker på at du er ute i tide, at de varemengdene som kommer inn til ditt lager i fremtiden alltid er tilpasset hva butikkene kommer til å bestille – og hva din kunde kommer til å forvente.

Denne måten å la ting henge sammen på har mange fordeler. Din plan for innføring, erstatning eller utfasing av varer vil nå bli håndtert helt automtatisk i hele kjeden. Det som tidligere var svært arbeidskrevende og en kilde til usikkerhet og skuffede kunder kan nå håndteres helt automatisk.

Gjennom vår integrerte vareforsyning vil du alltid ha riktig mengde varer hvorsomhelst i ditt nettverk. Dermed kan du forutsi din egen fremtid enda mer presist. Og du kan nå servicenivåer du før ikke var i stand til – med enda mindre lager.

Din forsyningskjede formelig bugner av data. Utfordringen blir ofte å vite hva man skal se etter og så kunne håndtere utfordringene der effekten er størst. Vår skybaserte løsning gjør akkurat det: Den varsler deg proaktivt om de utfordringene som ligger forut og gir deg anledning til å ta fatt i dem før de rekker å skape problemer for deg. Og løsningen gir deg et vell av analysemuligheter innen alle felter av din logistikk:

 • Hvor bommer jeg med mine prognoser – og hvorfor?
 • Tar salget på en kampanje av? Hvor skjer det og hvordan kan jeg raskt respondere?
 • Har leverandøren min leveringsproblemer? Når treffer dette meg?
 • Hvor har jeg overlager? Kan dette rutes til en lokasjon som trenger varen istedet for at man kjøper mer fra leverandøren?
 • Hvor taper jeg salg – og hvorfor?
 • Har jeg riktig sortiment eller burde det justeres?

Presis kunnskap for sømløst samspill

Med Integrated Business Planning- IBP – har Blue Ridge laget neste generasjon S&OP-verktøy. Med denne funksjonaliteten kan du nå kombinere den prognosebaserte planleggingsmetodikken med andre planleggingshensyn, så som:

 • Kategoriavdelingens sortiments- og kategoribudsjetter og -planer
 • Distrikts- eller regionssjefenes salgsbudsjetter
 • Fabrikkers eller lagres kapasitetsplaner
 • Ditt selskaps finansielle budsjetter

Alt dette er sømløst integrert i ett og samme verktøy – alle avdelinger har samme arbeidsflate og måte å jobbe på. Kort oppsummert skaper dette:

 • Mer forutsigbarhet
 • Større hastignet
 • Mer kontroll

Ved å omforme kundeetterspørsel til en komplett og samordnet etterspørsels og forsyningsplan, gir våre skybaserte planleggingsløsninger produsenter, grossister, distributører og detaljister underlaget for å koordinere alle prosesser slik at etterspørselen kan tilfredsstilles. Med “en versjon av sannheten” kan nå intern planlegging og eksekvering skje mer koordinert og presist og dermed øke både salg og fortjeneste.

En organisasjon som følger disse strømlinjeformede og effektive prosessene frigjør tid, blir mer effektiv og kan holde fokuse på der hvor resultater skapes.

Forutse og test den finansielle effekten av prisendringer før du iverksetter dem.

Visste du at en 1% økning i salgsprisen kan medføre en 7% økning av din bruttofortjeneste? I dagens dynamiske og konkurranseutsatte distribusjonsmarked trenger du å kunne forutse effektene av en prisendring i forkant av at du gjennomfører den. Det er så enkelt.

Vår løsning for dette, Blue Ridge Pricing, leverer avansert, vitenskapelig kalkuleringskapasitet som lar deg teste virkningen av en prisendring på tvers av hele ditt sortiment. Den gir deg raskt innsikt om hvilke produkter som er under- og overpriset. Den viser deg hvor du kan senke lagrene dine og øke dine marginer. Og den gir deg et ekstra forhandlingskort når du forhandler. Og den skaper inntektsmuligheter gjennom smartere prissetting som både gir mer konkurransekraft og lønnsomhet.

Les mer om vår prisoptimeringsløsning her.

Ser du forresten etter mer informasjon om prognostisering. Klikk her for å lese mer om vår prognoseløsning.

 

Styr innkjøp og vareforsyning i hele din forsyningskjede

For å oppnå topp resultater innen innkjøp og vareforsyning, må systemet balansere påfylling av varer helt presist til etterspørselen. Samtidig må systemet ta hensyn til en mengde faktorer, så som:

 • Logistiske restriksjoner som minimumskjøp, pakningsstørrelser, transportoptimering, holdbarhet, planogrammer og mye mer.
 • Dine ulike målsettinger, blant annet ditt krav til tilgjengelighet og omløpshastighet
 • Synlighet i hele forsyningskjeden
 • Identifisering og automatisk håndtering av fremtidige flaskehalser

Blue Ridge-løsningen håndter dine daglige innkjøp elegant og akkurat så automatisk du ønsker det. Systemet viser de linjene på dine bestillinger som representerer unntak slik at du raskt kan håndtere dem og deretter plassere bestillingen. Forvent at tiden du bruker på operativt innkjøpsarbeid går kraftig ned slik at du kan egne deg mer til taktisk og strategisk planlegging.

Når du skal introdusere, sluttselge, kvotere ut eller promotere en vare, kan allokering være et nyttig verktøy. Våre løsninger gir den muligheter for å pushe varer ut i ditt nettverk på en intelligent måte med et minimum av innsats.

Det samme gjelder hvis du har knapphet av varer i forhold til etterspørselen. Da er det godt å vite at vi effektivt vil hjelpe deg med å fordele ut varene slik at du minimerer tapt salg, maksimerer fortjenesten og minimerer risikoen.

Vil du jobbe smartere med innkjøp og vareforsyning?

Bestill en produktdemo i dag!

Rull til toppen