IT – Keiserens nye klær?

I Moderne Transport nr. 8-2010 skrev jeg om behovet for å rive logistikkens ”Jerikos murer”. Jeg ga et eksempel på hvordan man relativt enkelt kan kombinere informasjon på tvers av innkjøp og transport og oppnå store gevinster for bedriftens bunnlinje. Nå beveger vi oss opp til bedriftens totalnivå og ser nærmere på hvordan du som beslutningstaker kan legge grunnlaget for radikale endringer.
Information Technology - The Emperor's New Clothes?

For det er jo dét det dreier seg om: Når du som daglig leder skal legge strategien for din bedrift, er det egentlig bygging av konkurransefortrinn for din bedrift og hvordan dette kan omsettes i økt verdi for bedriftens eiere på kort og lang sikt som er din egentlige misjon. Som IT-leverandør sitter jeg egentlig i glasshus: Jeg er som alle andre IT-tilbydere interessert i at flest mulig skal kjøpe mine løsninger for en, for meg fordelaktig pris. Samtidig er det vel av og til opportunt å stikke fingeren i jorden og granske hjerte og nyrer og dermed minne om helt grunnleggende forutsetninger for dine IT-investeringer.

Konkurransefortrinn

Enkelte av de bedriftene jeg har jobbet med har konsekvent over en årrekke vært i stand til å tjene vesentlig mer penger enn sine konkurrenter. De må altså ha klart å skaffe seg en eller annen fordel som gjør at det enten får bedre betalt for ellers sammenlignbare produkter og tjenester eller så har de et leveransesystem som muliggjør lavere enhetskostnader enn konkurrentene.

Så, til din bedrift: Hvor store konkurransefortrinn din bedrift har kommer derfor fra hvor stor verdi dere klarer å skape for deres kunder og hvor mye denne verdien overstiger selskapets selvkost ved å skape dem. Verdi, er hva kundene er villige til å betale for. Bedre verdi oppnås ved å kunne levere til lavere priser enn konkurrentene på ellers sammenlignbare produkter eller unike fordeler som mer enn oppveier en høyere pris.

Vikarierende argumenter

For deg er et IT-system egentlig ikke noe mer enn en innsatsfaktor, en enabler, som skal hjelpe deg til å nå dine og eiernes ambisjoner. Sist gang jeg skrev om dette temaet, for over 10 år siden, var vi midt i en Klondykepreget periode for ERP-leverandørene. Er du en av dem som bare ”måtte” ha nytt/oppgradert ERP-system for å overleve det fryktede millennium-skiftet i ditt daværende selskap? Vel, du var ikke alene; ”alle” måtte ha det. Dette er nesten uten sidestykke det heldigste salgsargumentet en ERP-leverandør har fått seg servert. Og det er et godt eksempel på argumenter for nye IT-systemer som ikke har noenting å gjøre med din egentlige jobb, nemlig å skape konkurransefortrinn og økt selskapsverdi på eiernes hender.

I årenes løp har det blitt utviklet en rekke “rammeverk” for å kunne underbygge beslutningen for et nytt IT-system. Ikke sjelden har dette rammeverket begreper som kompatibilitet, mindre proprietært, lavere TCO, skalerbarhet, én løsning dekker alt, knyttet til seg. Og ikke sjelden gir argumentasjonen egentlig ikke svar på det fundamentale spørsmålet: Når vi nå bestemmer oss for en ny IT-løsning; hvordan gir den oss en unik konkurranseposisjon og dramatisk vekst i verdiskapningen i selskapet?

Hva er nytt?

Når man ser tilbake på de over ti årene som har gått siden årtusenskiftet og spør om det har skjedd noe fundamentalt nytt i forhold til ovenstående problemstilling vil vel mange hevde at vi nå er milevidt fra hvordan verden så ut da.

Ta for eksempel følgende fakta:
• Ny og fleksibel teknologi muliggjør nettverksbaserte organisasjoner: Helt riktig; en av våre mest fremgangsrike kunder er en 4.-partslogistikktilbyder som fosser frem uten egentlig å eie et eneste aktivum utover sin nettverksbaserte forretningsmodell og sine skarpskodde medarbeideres hoder.
• Skalerbare samhandlingsmodeller: Collaboration har fått et helt nytt innhold nå som systemplattformene er åpnere enn tidligere.
• Internett som verktøy for nesten “alt”: Innen f.eks. innkjøp og vareforsyning hvor vi operer, satt man på -80- og 90-tallet på sitt kontor med 5250-emulering og karakterbaserte skjermer og gjorde innkjøp. Nå kan man sitte med sin iPad hvorsomhelst og prosessen kobler nå sammen langt flere steg, på tvers av avdelinger og organisasjoner. Via internett.
• Evnen til å “tallknuse” øker eksponentielt: Evnen til å knuse store datamengder er ikke lenger et spørsmål om din “boks” har plass til flere prosessorer; det finnes nå et hav av muligheter.
• Serviceorienterte løsninger: Du trenger ikke lenger utvikle hele ditt tjenestetilbud selv. Når du står i kassen og “topper opp” ditt telefonkort, har butikkjeden satt sammen en kjede av prosesser som “fyrer opp” applikasjoner hos tredjeparts tilbydere. For deg som kunde fremstår dette like fullt som en helhetlig handleopplevelse.

Aksellerasjonen inn i fremtiden

For en som er aktør midt inne i denne utviklingen, er det både spennende og kanskje skremmende å følge med på de rivende utviklingstrekkene videre. Hvor kommer det til å “ende”?

 • De siste to år har Facebook mer enn femdoblet seg i størrelse og når nå 500 millioner mennesker direkte hver dag.
 • Mer enn 4 milliarder mennesker rundt om i verden har nå mobiltelefoner og over en tidel av disse har full mobil tilgang til nettet.
 • Antall brukere av internett øker nå så raskt at man nå går tom for nye IP-adresser.
 • Cloud Computing og virtualisering gjør at du og jeg kan tilegne oss produkter og tjenester på helt nye måter.

Og nyskapere kan finne nye måter å skape konkurransefortrinn og å skape verdi på – måter som konkurrentene ikke har oppdaget/omsatt i effektive forretningsmodeller ennå, eller som din bedrift klarer å utvikle seg raskere og mer effektivt på enn dine konkurrenter kan.

Hva er egentlig nytt?

Min korte diskusjon innledningsvis i denne artikkelen om konkurransekraft og skaping av verdi er hentet fra Michael Porters bok ”Konkurransekraft”. Denne boken kom ut for over 30 år siden. Eksemplene gitt ovenfor viser at det er mye som har forandret seg og som fortsetter i stadig raskere tempo. Men det mest fundamentale spørsmålet for deg som bedriftsleder har ikke forandret seg i det helet tatt: Hvordan skaper vi ved denne beslutningen noe som gir oss en unik konkurranseposisjon og dramatisk vekst i verdiskapningen i selskapet?

Keiserens nye klær

I løpet av de siste 2-3 årene har det blitt skrevet en lang rekke artikler i logistikk- og IT-bladene hvor fokus har vært på begreper som:

 • IT-systemet er nå på en mer åpen arkitektur
 • Prosesseringstiden har gått radikalt ned
 • Oppetiden kraftig forbedret
 • Alt prosesseres i RAM
 • Serviceorientert arkitektur

Et verdibasert fokus

Det er tilsvarende sjelden man kan lese artikler som fokuserer på:

 • Vårt IT-system har forandret vår forretningsmodell.
 • Vi når nå nye kundesegmenter
 • Vi selger nå x % mer
 • Vår margin har økt med x prosent
 • Vår bunnlinje har økt med x prosent
 • Vi har frigjort arbeidskapital tilsvarende x millioner
 • Systemet tjente seg inn etter x måneder

Uten å kunne dokumentere det som forskningsbasert empiri, er mitt inntrykk at de selskapene som år etter år tjener vesentlig mer penger enn sine konkurrenter både er mer ærlige med seg selv i forhold til disse grunnleggende spørsmålene og samtidig ikke tar en beslutning før de er overbevist om beslutningen om et nytt IT-system faktisk bidrar til økt konkurransekraft og verdiskapning.

 

Last ned Artikkel – IT – Keiserens nye klær?

Sverre Rosmo

Sverre Rosmo

Sverre har jobbet med forsyningskjeder, transport og innkjøp i over 20 år. De siste 10 årene har Sverre jobbet som prosjektleder, konsulent og i salgsrettet virksomhet hovedsaklig mot nordiske grossister, distributører og detaljister. Sverre brenner for logistikkfaget og ikke minst innkjøps- og lagerstyring. Han har i lengre tid vært engasjert som foredragsholder på Handelshøyskolen BI og Logistikkhøyskolen. Han har tidligere publisert fagartikler. Sverre er i dag medlem i styret i LOGMA.

Legg igjen en kommentar

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Ved å melde deg på nyhetsbrevet vårt, godtar du at vi lagrer e-postadressen din.

Gjør innsikt om til handling

La oss snakke om hvordan vi kan skape effektive innkjøp og vareforsyning som synes på bunnlinjen for din bedrift!
Rull til toppen