Hva er en prognose?

En prognose er alt du har visst, tenkt eller sett i fortiden samt alt du tror vil påvirke etterspørselen i fremtiden. All god logistikk starter med en god prognose. Da sikrer du tilgjengelighet og har et godt utgangspunkt for dimensjonering av ditt lagernivå, transport og mye mer. Men som vi skal se, er prognoser så mangt.

En prognose er alt du har visst, tenkt eller sett i fortiden samt alt du tror vil påvirke etterspørselen i fremtiden. All god logistikk starter med en god prognose. Da sikrer du tilgjengelighet og har et godt utgangspunkt for dimensjonering av ditt lagernivå, transport og mye mer. Men som vi skal se, er prognoser så mangt.

 

Hva du har sett – historikken gir pekepinn

Hvis du har en prognose, er den sannsynligvis basert på en tidsrekke du har lagret, for eksempel salg og periodenummer. Utfra dette materialet kan vi finne en rekke ting, blant annet kan vi beregne reell etterspørsel, som vi da bruker som underlag. Her kan vi å finne både gjennomsnittlig etterspørsel, trender, konjunktursignaler – og ikke minst om det finnes sesongmønstre. Da har vi et godt utgangspunkt for å forstå hva som kommer til å skje.

Hva er en prognose innen logistikk?

Hva du tror – dine planer avgjør

Når vi har et statistisk underlag, er det at vi supplerer med alt det vi kjenner til som vi planlegger eller «vet» kommer som et tillegg (eller fradrag!). Her kommer de kampanjene du har planlagt, at du vet at du av kapasitetsmessige årsaker må bygge opp lageret i forkant av en sesong eller hendelse.

Når du prøver å finne skjulte sammenhenger

Hvis vi trekker inn flere faktorer – ofte kalt forklaringsvariabler – kan vi kaste ytterligere lys over hvorfor etterspørsel skjer. Det kan være alt fra vær, pris, samvarierende produktsalg, kampanjeintensitet, konkurrenters mottrekk, befolkningssammensetning ved din butikk – og mye annet. En kausal modell forsøker å finne ut hvordan hver variabel påvirker din prognose – altså bruker vi flere fakturer som underlag. Men gjennom digitalisering og spesialisering er mange nye muligheter her i emning utover de tradisjonelle kausale modellene, så som produktomtale på Facebook, Twitter eller Yelp.

Når du vet, kan du øke presisjonen

Det er ikke alle prognoser som er stokastiske – basert på usikkerhet. Mye av det som skjer i din forsyningskjede er det motsatte – det er en reaksjon på noe som skjer lenger ned i forsyningskjeden – eller nærmere kunden. Da er etterspørselen deterministisk. Når du i hvert ledd av forsyningskjeden kjenner til fremtidige beslutninger, kan du presist forutsi konsekvensene bakover i forsyningskjeden – helt fra butikkhyllen, til det lokale-, regionale, sentrallageret og tilbake til leverandør – og endog til produsent og til innkjøp av råvarer.

Er dette alt?

Nei, faktisk langt derfra. Riktignok starter all god logistikk starter med så korrekte prognoser som mulig. Men det er så mye annet som påvirker hva du til slutt beslutter, så som ordreminimum, multipler, presentasjonslager, holdbarhet, ledetid, din leverandørs punktlighet, produsentenes råvaretilgang og mye, mye mer. Men følg med – det kommer vi tilbake til.

Vil du høre mer om dette? Kom til Losby Gods 7.-8. juni!

Delta på vår store konferanse på Losby gods 7.-8. juni 2017. Her møter du mange bransjekollegaer som alle deler av sine erfaringer. Et detaljert program vil snart være klart.

Klikk her for å få tilsendt programmet.
Klikk her for å melde deg på.

Sverre Rosmo

Sverre Rosmo

Sverre har jobbet med forsyningskjeder, transport og innkjøp i over 20 år. De siste 10 årene har Sverre jobbet som prosjektleder, konsulent og i salgsrettet virksomhet hovedsaklig mot nordiske grossister, distributører og detaljister. Sverre brenner for logistikkfaget og ikke minst innkjøps- og lagerstyring. Han har i lengre tid vært engasjert som foredragsholder på Handelshøyskolen BI og Logistikkhøyskolen. Han har tidligere publisert fagartikler. Sverre er i dag medlem i styret i LOGMA.

Legg igjen en kommentar

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Ved å melde deg på nyhetsbrevet vårt, godtar du at vi lagrer e-postadressen din.

Gjør innsikt om til handling

La oss snakke om hvordan vi kan skape effektive innkjøp og vareforsyning som synes på bunnlinjen for din bedrift!
Rull til toppen