Gisle Krigsvoll AS optimerer sine innkjøp og vareforsyning

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
En av trønderregionens mest markante aktører innen verktøy, maskiner og jernvarer til byggevare, landbruk, jernvare og bilrekvisita tar i bruk fremtidsrettet optimeringsløsning for ytterligere å styrke sin konkurranseposisjon.
Kunder - Krigsvoll AS logo

Kolbotn 10. mai 2012 – Inventory Investment AS, et ledende spesialistmiljø innen resultatorienterte løsninger for prognostisering samt optimering av innkjøp og vareforsyning underrettet i dag om at Gisle Krigsvoll AS nå er operative med spesialistverktøyet CLARITY Replenish. Dette for å optimere selskapets varestrømmer til selskapets sentrallager på Heimdal i Trondheim fra selskapets omfattende nettverk av leverandører over hele verden.

«Kompleksiteten i vår logistikk ble etter hvert så stor at støtten vi kunne få fra vårt eksisterende ERPsystem rett og slett ikke var tilstrekkelig. Hvis vi både skulle tilfredsstille våre kunders forventninger om tilgjengelighet og behovet for lønnsomme innkjøp med et riktigere sammensatt lager, måtte vi ta et kvantesprang både når det gjaldt kompetanse og systemstøtte. Vårt valg falt på CLARITY Replenish med rapport- og analyseverktøyet Lifeline Visibility, levert av Inventory Investment AS. Vi er nylig gått live med
CLARITY, men selv etter så kort tid ser vi at løsningen gir oss store fordeler: Det operative innkjøpet kan nå gjøres unna med et minimalt tidsforbruk og likevel er alle logistiske og kommersielle hensyn automatisk ivaretatt. Dessuten gir systemet muligheter for planlegging og synlighet fremover i tid på taktisk og strategisk nivå som vil gi oss helt nye muligheter», sier Siri Krigsvoll, logistikksjef hos Gisle Krigsvoll AS.

CLARITY Replenish, som utvikles av Atlanta-baserte Blue Ridge®, brukes av en rekke grossister og detaljister over hele verden, og ikke minst i Norden. «Gisle Krigsvoll har en mengde av de behovene for avansert innkjøp og vareforsyning som CLARITY er designet for å håndtere. Dette er krevende og fordrer systemstøtte i verdensklasse. Vi i Inventory Investment er derfor glade over å ha blitt valgt som Gisle Krigsvoll AS’ støttespiller for optimalisering av selskapets vareflyt og ser frem til et langsiktig samarbeid”,
sier Sverre Rosmo, daglig leder i Inventory Investment AS.

«Vår motivasjon lå ikke minst i at ved å satse på dette kunne vi utløse betydelige lønnsomhetsmessige og kapitalmessige gevinster. Og ikke minst tror vi at dette vil dette styrke vår konkurranseposisjon ”, sier Anders Krigsvoll, daglig leder hos Gisle Krigsvoll AS. Gisle Krigsvoll AS er en familieeid, frittstående importør/grossist av verktøy, maskiner og jernvarer for hjem/hus/hytte og fritid. Selskapet har siden starten i 1972 levert varer til forhandlere over hele landet.

Siden 1995 har selskapet også solgt varer til forhandlere på det svenske markedet. Inventory Investment AS (www.inven.no) fokuserer ene og alene på optimering av innkjøp og
vareforsyning og har gjennom et stort antall prosjekter i Norden og EMEA forøvrig opparbeidet en omfattende erfaring og ekspertise innen fagfeltet. Sammen med Atlantabaserte Blue Ridge utgjør de et av de største fag- og utviklingsmiljøene innen optimering av innkjøp og vareforsyning globalt og markedsfører CLARITY Replenish, et system basert på verdens mest utbredte best practice innen innkjøp – “The Seven Steps of Buying”.

www.inven.no | www.brinv.com | www.buyercampus.com

Sverre Rosmo

Sverre Rosmo

Sverre har jobbet med forsyningskjeder, transport og innkjøp i over 20 år. De siste 10 årene har Sverre jobbet som prosjektleder, konsulent og i salgsrettet virksomhet hovedsaklig mot nordiske grossister, distributører og detaljister. Sverre brenner for logistikkfaget og ikke minst innkjøps- og lagerstyring. Han har i lengre tid vært engasjert som foredragsholder på Handelshøyskolen BI og Logistikkhøyskolen. Han har tidligere publisert fagartikler. Sverre er i dag medlem i styret i LOGMA.

Legg igjen en kommentar

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Ved å melde deg på nyhetsbrevet vårt, godtar du at vi lagrer e-postadressen din.

Gjør innsikt om til handling

La oss snakke om hvordan vi kan skape effektive innkjøp og vareforsyning som synes på bunnlinjen for din bedrift!