Fragtoptimering

Transportomkostninger er ofte en dominerende del af vores nordiske kunders logistik.

I de allerfleste virksomheder sker fragtoptimering som en egen aktivitet efter indkøbsafdelingen har beregnet sin ordre. Fragt som nøglefaktor bliver dermed ofte ikke tager med i den totale optimeringsproces, og man kan dermed ikke være sikker på, om man til enhver tid har minimeret de totale logistikomkostninger.

Supply Chain Plannings Freight Optimization løser dette problem. Ved at inkludere dine fragtmatricer/-grænser i beregningen af den perfekte indkøbsordre, kan du både sikre dig, at du vælger den mest omkostningsoptimale strategi og desuden foretager en fornyet vurdering - hver eneste gang du placerer en ordre.

Supply Chain Plannings Freight Optimization optimerer ikke bare løbende fragt, som en del af det totale omkostningsbillede - Supply Chain Plannings Freight Optimization sammenligner også dit fragtbudget på hver eneste ordre til hver leverandør/lokation med totalt påløbt, således at du til enhver tid kan følge op på om leverandøren overfakturerer eller fejlagtigt belaster dig for efterleverancer eller manglende leveringsevne.