Blue Ridge Solutions aksellererer

23. februar 2017: Vår mangeårige partner og løsningsutvikler - Blue Ridge Solutions får ny daglig leder og øker sine investeringer.

Blue Ridge Solutions annonserte i dag en ny og forsterket satsing for videre vekst. Selskapet har ansatt Jim Byrnes som ny daglig leder (CEO). Jim har omfattende erfaring fra en rekke programvareselskaper, bl.a M4 og Infor og han har hjulpet en rekke av disse selskapene til markant vekst, noe som er en sentral faktor bak ansettelsen av ham i Blue Ridge Solutions.

Vocap, Blue Ridge Solutions finansielle partner, øker også de finansielle investeringene i Blue Ridge både knyttet til forskning og utvikling og rettet mot global salgs- og markedsføringsvekst.

Greg White, grunnleggeren av Blue Ridge, vil nå innta rollen som President i selskapet, hvor han fremover vil fokusere enda mer på selskapets visjon og produktstrategier, utvikling av langsiktige strategiske relasjoner samt forretningsutvikling.

I Inventory Investment hilser vi disse initiativene velkommen og gleder oss til å kunne dra ytterligere veksler på supply chain planning-løsninger i verdensklasse og ikke minst fortsette vårt fruktabare samarbeide med et av verdens kanskje beste programvaremiljøer innen supply chain planning.

Les mer om Greg White og Jim Byrnes her.

Vi gratulerer vores kunde med en vællykket introduction på Oslo Børs


Gausdal Landhandleri AS går til skyen med Blue Ridge-løsningene

Oslo, Atlanta, USA. 22. November 2016. Inventory Investment AS har inngått en avtale med Gausdal Landhandleri AS om å levere de verde nsledende planleggingsløsningene fra Blue Ridge, som er globalt ledende innen cloudbaserte løsninger for prognostisering, planlegging, innkjøp og vareforsyning, allokering og analyse. Denne Supply Chain Planning-teknologien skal støtte planlagt vekst og gi økt varetilgjengelighet, forutsigbarhet og synlighet gjennom selskapets forsyningskjede.

"Våre kunder krever korte leveringstider og høy servicegrad, noe som stiller økte krav til vår evne til god planlegging og gjennomføring", sier Audun Løhre, daglig leder i Gausdal Landhandleri AS. "For å gjøre vår forsyningskjede mer forutsigbar, lønnsom og konkurransedyktig, trengte vi det mest avanserte og kapable systemet. Vårt samarbeid med Inventory Investment og Blue Ridge setter oss i stand til å fornye vår forsyningskjede og derigjennom skape et godt grunnlag for videre lønnsom vekst."

Blue Ridge-teknologien kobler på en presis måte forsyningskjeden til kundebehovene, og skaper en bedre kundeopplevelse ved å sikre at produktene er tilgengelige til riktig tid og sted uten at det fører til unødvendige investeringer i lager. Gausdal Landhandleri så en betydelig verdi i Blue Ridge-løsningenes evne til presis prognostisering av sesongdrevet etterspørsel og så på en presis måte sørge for riktige lagernivåer på sentrallager og i butikk.

"Mer enn noen gang må detaljister proaktivt forstå kundenes behovsmønstre for å kunne sikre produkttilgjengelighet uten å skape unødvendige lagerholdskostnader», sier Sverre Rosmo, daglig leder i Inventory Investment, og støttes av Greg White, toppsjef i Blue Ridge: «Vi er sikre på at Gausdal drar fordeler av den enestående presisjonen i vår planleggingsteknologi, som ytterligere vil støtte selskapet med lønnsom styring av sin forsyningskjede, skille seg ut med enestående servicemål og drive frem ytterligere vekst i selskapet."
Velkommen til vårt årlige Supply Chain Seminar på

Losby Gods onsdag 8. juni

For 10. år på rad arrangerer vi vårt seminar på Losby gods. Med Lostby golfbane og naturen rundt får vi en av landetds vakreste innramminger på et av landets beste konferansehoteller.

Som tidligere år er fokuset på inspirasjon, erfaringsutveksling og læring. På menyen i år står det inspirasjon fra Atle Nordli, en meget erfaren foreleser og fagressurs ved Handelshøyskolen BI. Atle vil snakke om hvordan feltet Supply Chain Optimization ser ut og beveger seg sett fra en akademia. Og Greg White, CEO og grunnlegger av Blue Ridge  Solutions, vil i fortsettelsen av Atles foredrag illustrere hvordan hans Gartner Group Magic Quadrant-rangerte selskap tar utfordringen og sikter mot en globalt ledende posisjon innen feltet.

På den inspirasjonelle delen av seminaret vil dessuten vil vi få et spennende foredrag fra salgsdirektør Asger Petersen hos vår sponsor Apport Systems om hvorfor IT-prosjekter går galt. Men IT-prosjekter kan jo også lykkes. Et slikt prosjekt og erfaringene derfra vil logistikkdirektør Asgeir Lium hos Icopal AS fortelle om.

Det vil også bli hands-on diskusjoner og problemløsing på seminaret. Til å hjelpe oss her, får vi spennende innledninger fra Vectura, Bilglassgruppen, Rema Distribusjon og Inventory Investment.

Det er alltid spennende å se hvordan løsninger i verdensklasse utvikler seg videre. Vi har derfor invitert sjefstrateg Rod Daugherty til å fortelle oss hvordan Blue Ridge-løsningene kommer til å utvikle seg videre. Her har vi spennende ting i vente!

Vi ønsker alle våre kunder, sponsorer og øvrige interesserte hjertelig velkommen!


Verdensledende løsninger innen
Supply Chain Planning


 Spesialister innen logistikk og lageroptimeringKomplett norsk ERP for distributører innen varehandelBluePrint Nordic går av stabelen på Losby Gods 3.-4. juni 2014

For 6. år på rad avholdes BluePrint Nordic på Losby gods. Dette er en av de største samlingene s om knytter profesjonelle brukere av verdensledende teknologi for planlegging, styring, optimering og analyse av forsyningskjeder.

Nok en gang samles brukere, ledere sammen med oss på Losby Gods for å sette hverandre i stevne. Vi kommer i år til å få høre banebrytende foredrag fra bl.a Brødrene Dahl, Løvenskiold Handel, Stokke, Musgrave. I år er det dessuten deltakelse fra alle nordiske land, Polen og USA. Det tegner nok en gang til å bli et industriledende seminar.

Seminaret ledes også i år ar Dan Craddock. I tillegg deltar Greg White, CEO i Blue Ridge - som nå er posisjonert i The Gartner Magic Quadrant - samt Rod Daugherty, en anerkjent visjons- og strategi- og løsningsbygger i selskaper som E3, JDA og Manhattan. Han er nå sjef for produktstrategi i Blue Ridge.
Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din.

02.04.2014 Engrospartner akselererer videre vekst med skybaserte planleggingsløsninger for Supply Chain.

Den ledende leverandøren av varer til bensinstasjoner, kiosker og servicehandelen lanserer skybaserte Blue Ridge-løsninger for prognostisering av etterspørsel, planlegging, innkjøp og vareforsyning samt analytiske løsninger for å sikre vekst og en fortsatt bransjeledende posisjon kundeservice.

Inventory Investment, en ledende nordisk tilbyder av skybaserte supply chain planning-løsninger annonserte i dag at Engrospartner har valgt deres etterspørselsdrevne optimerings- og vareforsyningsløsninger fra Blue Ridge.

KBS-distributøren vil også implementere Blue Ridge Supply Chain Analytics-løsningen. Engrospartner forventer på denne måten å legge fundamentet for videre vekst ved å forbedre lønnsomhet og kapitalstrøm samtidig som de opprettholder en eksepsjonell kundeservice i en bransje som i stadig økende grad baserer seg på kampanjedrevet salg.

Engrospartner ser en betyd elig verdi i løsningens evne til presist å tilpasse lagernivåer med etterspørsel og til å optimere lønnsomheten i hele forsyningskjeden. «Vi ser frem til å ta i bruk et system som gir oss tilgang til den siste utviklingen i bransjen så vel som fremtidige vekstmuligheter», si der Peter Stangeland, salgs- og innkjøpsdirektør i Engrospartner. «Presis prognostisering av kampanjer og avanserte projeksjonsmuligheter sette oss i stand til effektiv og lønnsom styring av vår forsyningskjede samtidig som vi oppfyller våre mål om å være industriledende på kundeservice.»

Ledelsen i Engrospartner ser den strategiske verdien når Inventory Investment nå implementerer Blue Ridge-løsningene. «Vi ser dette valget som et steg inn i fremtidens verdikjedestyring. Vår visjon er å benytte innovasjoner innen verdikjeden til å drive langsiktig vekst og forbedret kapitalflyt», legger Beate Storsul til, administrerende direktør i Engrospartner. Hun sier videre: «En resultatdrevet, raskt implementerbar skybasert løsning vil være et avgjørende element i å nå den visjonen».

Om Engrospartner:

Engrospartners visjon er: "Det skal være enkelt og lønnsomt å være kunde av Engrospartner." Engrospartner er den eneste grossisten i Norge som har en spesialisert distribusjon til KBS-bransjen over hele landet. Nøkkelkunder er 7-Eleven, Shell 7-Eleven, YX bensinstasjoner samt Narvesen. Selskapet er et heleid datterselskap av Rema Distribusjon Norge AS, som er grossist for 550 REMA 1000-butikker i Norge. I fjor omsatte Rema Distribusjon for 34 milliarder kroner.

Vi forventer at visjonen og lederskapet i Engrospartner vil bidra til å posisjonere grossistens posisjon inn i en eliteposisjon. Beate og Peter forstår at for å dra nytte av fremtidig vekst, må en innovative logistikkstrategi være på plass. Vi er sikre på at deres lederskap sammen med bruken av våre løsninger vil bidra til ytterligere lønnsomhet, kapitalstrøm og kundeservice i løpet av meget kort tid. Vi ser frem til et langt og fruktbart samarbeid.

12.03.2014 Gartner posisjonerer Blue Ridge i Magic Quadrant Report for Supply Chain Planning System Record

Vår partner, Blue Ridge, har med sine skybaserte prognose, planleggings, vareforsynings- og analytiske løsninger nå annonsert at Gartner, det globale analyseselskapet for IT-løsninger, har besluttet å innplassere Blue Ridge i den Magiske Kvadranten 2014, the 2014 Magic Quadrant Report for Supply Chain Planning System of Record (SCP SOR). Dette er første gang SCP Magic Quadrant Report har blitt lansert av Gartner siden 2010. Ta kontakt med oss hvis du vil se nærmere på rapporten.

Innlemmelse i the Magic Quadrant krever "betydelig teknisk dekningsmområde - leverandøren må dekke minst 5 av 9 tekniske kapabiliteter knyttet til et planleggingssystem for forsyningskjeder:
1. Prosess-styring
2. Felles data-, prosess- og analytiske modeller
3. Skalerbare til å kunne håndtere globale forsyningsmodeller
4. Resultatstyring og analytisk støtte
5. Støtte collaboration
6. Kunne anvende segmenterte planleggingsmodeller innen vareforrsyning
7. Master Data Management
8. Integrasjon til transaksjonssystemer (ERP/grunnsystemer)
9. Enkelt kunne gjennomføre endringer av planer på tvers av planleggingsmodellen i et 24/7-miljø

Om the Magic Quadrant
Gartner har ingen preferanser for noen spesiell leverandør, noe produkt eller noen tjenester nevnt i forskningspublikasjoner og anbefaler ikke brukere til å velge de leverandørene som har de høyeste ratingene.


25.02.2014: Icopal tar tak i sin logistikk

Norges ledende leverandør av beskyttelse av bygninger tar i bruk nye løsninger for prognostisering, planlegging og vareforsyning for ytterligere å styrke sin vekst og rykke fra sine konkurrenter.

Inventory Investment AS annonserte i dag at Icopal har valgt selskapets etterspørselsdrevne løsninger fra Blue Ridge for prognostisering, planlegging, innkjøp og analyse. Icopal valgte Inventory Investment til å styrke videre vekst ved å ta styringen og kontrollen av selskapets forsyningskjede til et helt nytt nivå.

Icopal så en enestående verdi i løsningens evne til å planlegge fremover i tid, styre unna potensielle problemer og dermed bidra til å opprettholde selskapets renommé for fremragende service. «Vi ser frem til en helt ny oversikt gjennom hele forsyningskjeden. Vi kan bli mye mer proaktive og dermed minimere overraskelser og hindre uønskede situasjoner før de inntreffer», sier Asgeir Lium, Supply Chain Manager i Icopal. «Med en slik avansert kontroll over fremtidige ordre og lagernivåer kan vi utløse ytterligere effektivitetspotensialer samtidig som vi sikrer en høy service overfor våre kunder. I bransjen for industrielle produkter er dette nivået på fremtidige planlegging, presisjon og analyse ganske enestående».

Ledelsen i Icopal har også lagt vekt på den strategiske og langsiktige verdien de cloud-baserte Blue Ridge-løsningene levert av Inventory Investment kan gi. «Vi ser at planleggingsmulighetene som Blue Ridge-løsningene fra Inventory Investment gir, vil sette oss i stand til å øke vårt forsprang i bransjen og å ytterligere forbedre vår ytelse som leverandør med knivskarp presisjon knyttet til fremtidige ordre», sier administrerende direktør Trygve Bruno Thøgersen. «Vi får full kontroll på vår kapitalstrøm fordi systemet har kontroll på hver eneste ordre ned på daglig nivå. Implementeringen har vært helt sømløs og vi er veldig fornøyde.»

Icopal benyttet i flere år et enkelt innkjøpssystem og innså at deres behov for en ny generasjon systemer kunne understøtte den nye generasjonen av høyt utdannede og profesjonelle logistikere. «Nå inns er profesjonelle logistikere kanskje mer enn noen gang hvilken innvirkning de har på selskapets bunnlinje», legger Lium til. «Vi ønsker å gi dem løsninger som til fulle gir dem muligheter for å planlegge og styre vareflyten på den absolutt mest lønnsomme måten. Dette innebærer å ta steget opp i førstedivisjonen innen planlegging og optimering av forsyningskjeder", sier Lium.

Vi ser allerede potensialene på tvers av hele selskapet. "Jeg har fulgt Icopal i flere år. Basert på kompetansen og talentet i deres team, og ikke minst ledelsens strategi, var jeg overbevist om at de ville være i stand til å dra nytte av denne innovasjonen innen deres forsyningskjede», sier Sverre Rosmo, daglig leder i Inventory Investment AS. "De tar nå steget inn i elitedivisjonen. Vi er både ydmyke og glade over å ha fått Icopal som kunde og ser frem til et langt og fruktbart partnerskap".

Om Icopal

Icopal Gruppen leverer høykvalitets produkter for flate og skrånende tak og tilbyr et bredt spekter tjenester, bl.a installasjon. Icopals kjernevirksomhet er vannbeskyttelse med spesiell fokus på membraner, men også på relaterte byggevare. I Norge har Icopal 400 ansatte og en omsetning på 1 mrd NOK. Icopal er markedsleder med høy fokus på kvalitet både med tanke på produkter og tjenester.

For mer informasjon, besøk http://www.icopal.no.
15.01.2014 Inventory Investment deltar sammen med Blue Ridge på NRF 2014

Kom og møt oss på NRFs årlige komferanse i New York 13.-16. januar 2013.

Vi er i BOOTH nummer C226. Vi kan der friste med bl.a:
  • En 6 måneders fri SaaS-avtale
  • 30 minutter fri konsultasjon: Koble din varebeholdning til din bunnlinje!
  • Gratis Expo Pass: Klikk her.
  • Vil du gjøre en avtale om et møte med oss allerede nå? Klikk her.
  • Du får snakke med Anders Armandt, innkjøpssjef på Procurator AB, som på NRF får sin hedersbevisning av Retail Touch Points for Procurators gjennombrudd innen innkjøp og vareforsyning.
02.07.2012: Inventory Investment AS viser meget god resultatrapport for 2011

Siden starten af 2008 har Inventory Investment øget sin kundebase, omsætning og resultater. Ved udgangen af 2011 viste alle økonomiske nøgletal (salg, margin, resultat og soliditet) en meget positiv udvikling fra året før. Selskabet præsterer særligt højt, når det gælder soliditet og kreditværdighed, som understreges af den vedlagte rapport fra Experian.

Se vurderingen av Inventory Investment