Vores kunder er

  • Grossister
  • Distributører
  • Detailister

Der er i princippet ingen regler for, hvor store eller små vores kunder kan være; vi har arbejdet med aktører med en årsomsætning på 100 mio. kroner til 50-60 mia. kroner. Det, som i midlertid kendetegner vores kunder er, at:
  • Virksomhedens logistik er kompleks - der købes ind i et stort antal varelinjer fra en betydelig mængde leverandører, både lokalt og globalt, under varierende betingelser og transportløsninger.
  • Indkøbs-, transport- og lageromkostninger er en dominerende del af omkostningsbyrden
  • Der er bundet betydelig værdi i varelageret
  • Tilgændelighed af varerne i sortimentet er en afgørende konkurrencefaktor
  • Men måske vigtigst: Ledelsen har indset, at der ligger betydelige økonomiske potentialer i at forbedre indkøbs- og lagerstyringen i virksomheden.