Blue Ridge innen distribusjon

Vi hjelper grossister og distributører i en rekke bransjer. Utfordringene står ofte i kø:

Ujevn eller sesongpreget etterspørsel, ofte iblandet kampanjer eller prosjektsalg Lange ledetider eller også upålitelige leverandører.

Det er vanskelig å effektivt klassifisere varene og tildele dem et fornuftig servicegradnivå.
Vi må ta hensyn til en mengde logistiske og kommersielle betingelser både på vare- og leverandørnivå – det er ofte vanskelig å velge en bestillingsstrategi som lønnser seg.

Å avgjøre når man skal bestille – og hvor mye, et tilsynelatende enkelt spørsmål, er vanskelig å svare på og omsette i daglige bestillinger.
Ofte er det en mengde faktorer man må passe på og som er lette å overse. Dermed bestiller man for tidlig, for mye, for sent, for lite – eller en pen kombinasjon av alle faktorer.

Og som om ikke det er nok, er det en rekke prosesser som trenger spesiell oppmerksomhet, så som kampanjer, investeringskjøp og en mengde andre viktige ting. Og når tiden er knapp på grunn av dårlig systemstøtte i ditt ERP-system, blir tiden du har til rådighet her begrenset.

Blue Ridge-løsningene er svært velegnet for distributører og grossister. Enten man har ett eller flere lagre i en integrert forsyningskjede, er Blue Ridge-løsningene skreddersydd for denne typen virksomhet og har strukturert alle problemstillingene ovenfor i en verdenskjent best practice kalt de 7 innkjøpssteg. Med denne enkle, men likevel svært kraftfulle metodikken i bunn, får dine innkjøpere tilgang til banebrytende algoritmer og optimeringsprosesser som gir dere muligheten til å hente ut fremragende resultater knyttet til selskapets innkjøp:

De 7 innkjøpssteg
 1. Dine varers etterspørsel renses, klassifiseres og prognostiseres automatisk med et utvalg avanserte prognosemodeller og mønstergjenkjenning som underlag for sesongjusterte prognoser
 2. Dine leverandørers ledtid og pålitelighet prognostiseres og beregnes slik at du unngår å bli spent bein på i oppløpet
 3. Ditt sortiment klassifiseres og får jevnlig justert sine servicegradmål
 4.  Du får hjelp til å bestemme din optimale innkjøpsstrategi. Systemet vil alltid kjøpe med maksimal lønnsomhet på alle nivåer.
 5. Systemet kjøper koordinert på tvers av dine leverandører akkurat når det er behov. Slik sikres din servicegrad samtidig som dine lagernivåer reduseres.
 6. Du får tid til å planlegge fremtidige kampanjer, investeringskjøp, prosjektkjøp eller andre taktiske tiltak i ro og mak.
 7. Til slutt vil du enkelt kunne validere de ferdig optimerte bestillingene med et minimum av tidsforbruk.

Vi kaller dette effektive innkjøp, noe som sikrer deg høy servicegrad, lavere lager og kostnader – samtidig!

Blue Ridge i detaljhandelen

Blue Ridge-løsningene er i kraftig fremgang innen detaljhandel. Detaljhandelen møter store utfordringer:

 • Kundene blir stadig mer informerte; de kan gjøre produkt og prissammenligninger on-line.
 • Hvis man skal handle noe i dag, kan man i prinsippet gjøre det når som helst og hvor som helst. Så kundene kan dermed velge din vare fra konkurrerende kjeder, via nettet og har i tillegg en forventning om at varene kan tilbys i butikk som click&collect eller å motta dem som direkte hjemleveranse.
 • For å hevde seg i konkurransen, blir det dermed avgjørende å ha et så presist og effektivt planleggingsverktøy som mulig, slik at man kan forutse og tilpasse seg kundenes behov på en så presis måte som mulig og dermed ha en uovertruffen tilgjengelighet med riktig kapitalbinding og minimerte driftskostnader.
 • Stadig flere retailere ser kunstig intelligens som en sentral driver for fremtidig utvkling, særlig innen områder som prognostisering av kundenes etterspørsel.

Fra et planleggingsperspektiv blir det da avgjørende å kunne drive effektiv Supply Chain Planning samt effektiv kategoristyring.

Blue Ridge-løsningene har svært sterke optimeringsalgoritmer som muliggjør total, integrert planlegging helt fra produsent, via sentrallager, regionslager og ut til den enkelte butikkhylle. Løsningene bygges stadig ut med avanserte algoritmer, maskinlæring og AI, noe som er helt avgjørende innen retail. Løsningen tilbyr i tillegg en fullstendig Sales & Operations Planning-prosess helt integrert med de øvrige Supply Chain Planning-modulene. Dette muliggjør dermed en integrert planlegging hvor hele organisasjonen kan samhandle sømløst.

For å gjøre planleggingen komplett, tilbyr Inventory Investment også en fullstendig, skybasert løsning for kategoristyring. Kategoristyring innbefatter her:

 • Sortimentsplanlegging
 • Floor Planning
 • Space Planning
 • Sortimentsstyring

Inventory Investment tilbyr den anerkjente løsningen Quant Retail for fullstendig End to End Supply Chain Planning.

Produksjonsplanlegging med Blue Ridge

På grunn av sitt unike design tilfører Blue Ridge en ny dimensjon knyttet til produksjonsplanlegging. Systemet nyttiggjør seg både at det kan planlegge integrert gjennom flere ledd i forsyningskjeden, at det kan håndtere varestrukturer – ofte kalt BoM eller KIT, at det er tidsfaset og servicedrevet, lager økonomiske og logistisk optimerte seriestørrelser og kan kapasitetsplanlegging.

Det starter med avansert prognostisering av etterspørsel av dine ferdigvarer. Dernest lager systemet optimale produksjonsordre. Ved hjelp av definisjonen av din BoM (Bill of Material) vet systemet automatisk ditt komponentuttak. Derfra omgjør systemet dette til innkjøp fra dine råvareleverandører.

Produksjonsplanlegging med Blue Ridge

Fordi systemet har denne gjennomgående oversikten, vil du til enhver tid vite ditt ferdigvarelager, råvarelager, belastning i produksjon samt dine fremtidige bestillinger til dine råvareleverandører. For mange kan det være aktuelt å utvide dette til en fullstendig Sales & Operations Planning. Har du dessuten fabrikker i flere land hvor en ferdigvare fra en fabrikk kan inngå som komponenter i en annen fabrikk, håndterer systemet også dette.

Vil du jobbe smartere med innkjøp og vareforsyning?

Bestill en produktdemo i dag!

Rull til toppen